date
Đường dây nóng:

Phường Lam Sơn phấn đấu năm 2023 hoàn thành 24 chỉ tiêu

Đăng lúc: 00:00:00 19/01/2023 (GMT+7)

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành uỷ, HĐND, UBND thành phố; sự phối hợp của các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố, trong năm 2022, Chính quyền và nhân dân phường Lam Sơn đã chung sức, đồng lòng, năng động, sáng tạo, tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, bám sát nhiệm vụ chính trị, kịp thời đề ra chủ chương, giải pháp cụ thể để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đạt được nhiều kết quả quan trọng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

 a2.jpg
Phố, phường Lam Sơn ngày càng khang trang, hiện đại.

Phường Lam Sơn đã tập trung nguồn lực phát triển kinh tế. Tốc độ tăng giá trị sản xuất ước đạt gần 18%. Cơ cấu các ngành kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt 143 triệu đồng/người/năm. Chi ngân sách luôn đảm bảo đúng quy định. Tăng cường các biện pháp quản lý và kiểm soát chi ngân sách, làm tốt thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt gần 30 tỷ đạt 100,1% so với dự toán giao. Phường đã hoàn thành các tiêu chí sản phẩm OCOP và được tỉnh công nhận đối với 03 sản phẩm : Nem chua Lan Ngan và Bánh nướng, bánh dẻo cơ sở bánh gia truyền Thuận Nhàn.

a5.jpg
Kinh tế phường Lam Sơn phát triển ổn định.

Phường Lam Sơn đã huy động sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực trong xã hội và tranh thủ đầu tư của thành phố để tập trung đẩy mạnh công tác chỉnh trang, đầu tư cơ sở hạ tầng đô thị theo hướng đồng bộ và hiện đại. Hoàn chỉnh hệ thống đường giao thông, thoát nước, trường học với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”.  Xây mới nhà lớp học 2 tầng 4 phòng và trang thiết bị trường tiểu học Hoàng Hoa Thám; cải tạo, sửa chữa trường Mầm non Lam Sơn. Cải tạo, sửa chữa nhỏ công sở phường.Trình đề xuất đầu tư và lập hồ sơ các bước chuẩn bị đầu tư công trình: Xây mới nhà lớp học 3 tầng trường Cù Chính Lan. Lập hồ sơ trình thành phố và tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch đất công sở, đất y tế làm cơ sở đề xuất chủ trương đầu tư công trình: Xây mới khu nhà làm việc công sở phường và cải tạo khu nhà làm việc trạm y tế phường; cải tạo, nâng cấp đường  Ngô Từ đảm bảo tiến độ.

a4.jpg
Lực lượng chức năng phường Lam Sơn ra quân lập lại trật tự đô thị tại chợ Vườn Hoa.

Lĩnh vực văn hóa- xã hội được quan tâm đúng mức. Phường Lam Sơn đã duy trì công tác thông tin, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ, tết và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tham gia 06 môn thi đấu tại Đại hội TDTT thành phố Thanh Hoá lần thứ IX. Kết quả đạt 05 giải nhì, 05 giải ba, 03 giải bạc. Thực hiện tốt Chương tình Xây dựng đô thị văn minh - công dân thân thiện, trọng tâm là Cuộc vận động "Người dân Thành phố Thanh Hóa nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện". Phong trào xây dựng đời sống văn hóa được quan tâm chỉ đạo thực hiện, trong năm có 93% gia đình đạt gia đình văn hóa; 78 % gia đình TDTT; 72,3% công dân kiểu mẫu; 70% gia đình kiểu mẫu. Chất lượng giáo dục được quan tâm đúng mức, công tác chăm sóc sức khỏe và phòng chống dịch Covid 19 được chú trọng. Các chính sách an sinh xã hội và các chế độ chính sách với người có công với cách mạng được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng.

a3.jpg
Lãnh đạo phường Lam Sơn tặng quà cho người có công nhân các ngày lễ, tết.

Năm 2023, phường Lam Sơn đã đưa ra 24 chỉ tiêu để phấn đầu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, trong đó tập trung đẩy mạnh phát triển bền vững nền kinh tế theo hướng sản xuất xây dựng - công nghiệp, dịch vụ - thương mại. Đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp. Tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường. Tăng cường quản lý trật tự đô thị. Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính. Củng cố quốc phòng - an ninh, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 

Thanh Xuân