date
Đường dây nóng:

Đảng bộ Công ty Cổ phần công nông nghiệp Tiến Nông học và làm theo bác

Đăng lúc: 00:00:00 24/02/2023 (GMT+7)

Trong những năm qua, Đảng bộ Công ty Cổ phần công nông nghiệp Tiến Nông luôn xác định thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” có ý nghĩa thiết thực nhằm xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể vững mạnh, Công ty phát triển bền vững, tổ chức cơ sở Đảng luôn giữ vững và phát huy vai trò hạt nhân chính trị trong doanh nghiệp.

t (1).jpg
Cán bộ, đảng viên tích cực, hăng say làm việc tại văn phòng

Trải qua 28 năm xây dựng và phát triển với ngành nghề chính là sản xuất kinh doanh phân bón phục vụ nông nghiệp. Đảng bộ Công ty luôn chú trọng hoạt động sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới, hơn 20 năm thành lập, từ 1 chi bộ nhỏ bé, đến nay Đảng bộ Công ty Cổ phần công nông nghiệp Tiến Nông có 5 Chi bộ trực thuộc với 47 đảng viên. Đây là tổ chức Đảng thuộc Doanh nghiệp tư nhân đầu tiên trên địa bàn thành phố Thanh Hóa.

Các đồng chí đảng viên trong Đảng bộ hầu hết đều nắm giữ những vị trí nòng cốt trong công tác quản lý cũng như công tác sản xuất, phát huy được vai trò tiên phong của người đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ. Hàng năm, Đảng ủy Công ty đã tích cực phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp đẩy mạnh việc tuyên truyền, đưa nội dung Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào chương trình, kế hoạch hành động gắn với thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đây được xem là “gậy” để hỗ trợ cho Công ty trong tuyên truyền thực hiện doanh nghiệp văn hóa. Từng năm, Đảng bộ xây dựng chủ đề, chuyên đề học tập với phương châm xây dựng văn hóa doanh nghiệp theo chuẩn mực “ xây dựng gia đình Tiến Nông” trên nền tảng cán bộ, đảng viên, người lao động làm việc, sinh hoạt, ứng xử với nhau như 1 gia đình, gắn với xây dựng môi trường làm việc tự nguyện, tự giác, năng động, sáng tạo, gắn bó, đoàn kết cùng thực hiện nhiệm vụ, đã tạo được thống nhất cao trong việc thực hiện nhiệm vụ của Công ty. Hiện nay, doanh nghiệp có hơn 100 loại sản phẩm đã và đang được người nông dân cả nước chấp nhận và tin dùng; Quy mô sản xuất cũng từng bước được mở rộng; từ một nhà máy sản xuất phân bón khi mới thành lập, đến nay Tiến Nông đã có 5 nhà máy, trung tâm và nhiều điểm khai thác nguyên liệu.

Một điểm “nhấn” trong hoạt động của Công ty là Đảng ủy đã chỉ đạo 5 chi bộ và các tổ chức đoàn thể đoàn kết thống nhất, thực hiện tốt đường lối, chỉ thị của lãnh đạo cấp trên và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt các phong trào thi đua học tập và làm theo Bác, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong Công ty, góp phần khắc phục khó khăn, cải tiến kỹ thuật giữ vững và nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập cho người lao động, xứng đáng là đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh phân bón trên cả nước. Mỗi đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiêm, gương mẫu, đi đầu thực hiện các phong trào thi đua lao động sáng tạo. Nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật được Hội đồng khoa học kỹ thuật công ty công nhận và triển khai áp dụng trong công ty đã làm lợi và tiết kiệm nhiều tỷ đồng. Bên cạnh đó, Công ty tích cực thực hiện công tác xã hội từ thiện, phát triển đảng viên mới năm sau cao hơn năm trước, năm 2022 kết nạp được 7 đảng viên, năm 2023 phấn đấu kết nạp 13 đảng viên

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới Đảng ủy Công ty tiếp tục tổ chức tốt việc học và làm theo lời Bác trong cán bộ, đảng viên, công nhân, người lao động thành nội dung sinh hoạt thường xuyên. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho người lao động. Kịp thời động viên, khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích, sáng kiến cải tiến kỹ thuật; bảo đảm các chế độ lao động theo đúng luật định. Đảng uỷ chỉ đạo các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần, bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động... . Hằng năm, doanh nghiệp tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp. Phát hành bản tin nội bộ vào thứ 2 mỗi tuần nhằm chia sẻ, cung cấp thông tin về hoạt động doanh nghiệp tới tất cả người lao động trong doanh nghiệp và ý kiến đóng góp, phản hồi của người lao động với lãnh đạo. Quy chế dân chủ ở cơ sở được phát huy; quyền lợi của doanh nghiệp được đặt song hành cùng lợi ích người lao động và lợi ích khách hàng đã tạo sự đồng thuận cao trong doanh nghiệp, người lao động yên tâm cống hiến, gắn bó và coi doanh nghiệp như gia đình thứ hai. Từ sản phẩm chủ lực đến công tác giữ gìn, bảo vệ môi trường và giữ vững mối liên hệ với bà con nông dân thông qua việc cung ứng sản phẩm, dịch vụ, chuyển giao các tiến bộ KH-KT phục vụ sản xuất.  

Với những thành tích đạt được Đảng bô doanh nghiệp tư nhân Tiến Nông luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, năm 2022 đạt trong sạch, vững mạnh; công đoàn, đoàn thanh niên luôn đạt đơn vị vững mạnh. Hơn 200 lao động trực tiếp tại các nhà máy và hàng trăm lao động làm việc tại các điểm khai thác nguyên liệu có việc làm ổn định Đó là cơ sở nền tảng vững chắc để Tiến Nông vững bước tiến lên.

 

Lê Thảo