Cần quan tâm hơn đến công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em

Thứ sáu, 09/02/2018, 17:07 GMT+7
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước về công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, Chủ tịch UBND thành phố Thanh hóa yêu cầu các phòng, ban, ngành liên quan và UBND các phường, xã phối hợp với đơn vị có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát vệc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về trẻ em trong tình hình mới như Chỉ thị số 20 của Bộ Chính trị, Luật trẻ em năm 2016, Chỉ thị của Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em nhằm chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn thành phố.

Hình ảnh minh họa

Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với phòng, ban, ngành, UBND các phường, xã triển khai, thực hiện các giải pháp bảo đảm trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh, phát triển toàn diện cả về thể chất và tinh thần. Phòng cũng chỉ đạo UBND các phường, xã thực hiện xây dựng phường, xã phù hợp với trẻ em, triển khai thực hiện có hiệu quả các mô hình “ngôi nhà an toàn cho trẻ”, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền.

Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại các trường học đặc biệt là trường mầm non, nhà trẻ công lập và tư thực trenen địa bàn thành phố, chủ động phát hiện các vụ bạo lực, xâm hại học sinh để thông báo, cung cấp thông tin cho các cơ quan chức năng thực hiện xử lý theo pháp luật.

Công an thành các phường, xã cũng nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em.

Đặc biệt thành phố thực hiện thu thập thông tin, phân loại trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, cập nhật dữ liệu trẻ em theo đúng quy định và phân công cán bộ phụ trách định kỳ rà soát, thu thập và ghi chép đầy đủ số liệu vào “Sổ theo dõi trẻ em trong gia đình”.

Tất cả những biện pháp trên nhằm nâng cao nhận thức của người dân và các gia đình cũng toàn xã hội chung tay, góp sức xây dựng môi trường sống an toàn, lạnh mạnh cho trẻ em phát triển toàn diện.

Vũ Ngọc

Phóng sự: Thành phố hai bên bờ sông Mã
Phóng sự: Chuyện làm đường ở thôn Thắng
Phóng sự: Để dân chài lên bờ
Mưu sinh....
Xóm Mả Bà