Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 về cải cách chính sách tiền lương

Ngày 21-5-2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp (Nghị quyết số 27-NQ/TW).

Hút khách du lịch bằng ẩm thực

Theo đánh giá của các chuyên gia, ẩm thực truyền thống Việt Nam đa dạng, phong phú, thanh đạm và hài hòa, nhờ vậy mà món ăn Việt Nam trông đơn giản nhưng vẫn đạt đến độ tinh tế, tồn tại lâu dài và lan tỏa rộng rãi. Vì vậy, khai thác lợi thế sẵn có của ẩm thực để thúc đẩy tăng trưởng cho ngành du lịch là cần thiết.

Cần nghiêm túc trong việc treo cờ Tổ quốc

Cứ đến những ngày lễ, tết của đất nước, chính quyền thường thông báo để mọi người treo cờ Tổ quốc ở nhà, cơ quan, xí nghiệp và tại các công sở. Đây là một nét đẹp văn hóa và truyền thống lịch sử cần được cổ vũ và duy trì. Việc treo cờ Tổ quốc đã làm cho mỗi người dân tự hào và tăng thêm niềm tự tôn dân tộc. Thế nhưng, thời gian gần đây, ở một vài nơi trên địa bàn thành phố, việc treo cờ Tổ quốc và mang cờ Tổ quốc ra treo một cách không “chu đáo” dẫn đến tình trạng từ chỗ trang trọng đã trở thành thiếu nghiêm túc. Thậm chí cờ Tổ quốc là để trang trí hoặc thay làm phông bạt.
Phóng sự: Thành phố hai bên bờ sông Mã
Phóng sự: Chuyện làm đường ở thôn Thắng
Phóng sự: Để dân chài lên bờ
Mưu sinh....
Xóm Mả Bà