date
Đường dây nóng:

Danh mục các mẫu biểu phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HNĐN các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Hệ thống các biểu mẫu để sử dụng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được quy định cụ thể như sau:

Hội nghị trực tuyến hướng dẫn quy trình giới thiệu Đại biểu Quốc Hội khóa XV đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2021 – 2026

Chiều ngày 25/2/2021, Thường trực MTTQ tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị trực tuyến hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Hội nghị được kết nối tới 27 huyện, thành phố, thị xã trong toàn tỉnh.

Tiêu chuẩn của người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân

Người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân phải đáp ứng các tiêu chuẩn được quy định tại Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015; Luật Tổ chức Quốc hội và Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Cụ thể như sau:

Thành phố Thanh Hóa triển khai công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đúng thời hạn quy định

Thực hiện các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và sau hội nghị trực tuyến tập huấn công tác bầu cử của UB MTTQ tỉnh. Ban chỉ đạo công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân(HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 thành phố Thanh Hóa, đã ban hành nhiều công văn, văn bản, tài liệu, đồng thời tổ chức các hội nghị triển khai thực hiện công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐNDcác cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo đúng luật và đúng thời hạn quy định.

Hội nghị về công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Sáng ngày 20/2/2021, Ban Chỉ đạo bầu cử thành phố Thanh Hóa tổ chức Hội nghị về công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng chí Lê Anh Xuân – UV BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và bầu của Đại biểu hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026, chủ trì hội nghị.

Thông báo tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND thành phố Thanh Hóa khoá XXII, nhiệm kỳ 2021-2026

Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia; Ủy ban bầu cử thành phố Thanh Hóa thông báo tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Thanh Hóa khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 như sau: