date
Đường dây nóng:

Lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người úng cử ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

Tối ngày 6/4/2021, tại nhà văn hóa phố Đồng Lễ, Ủy ban MTTQ phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Dự hội nghị có lãnh đạo MTTQ tỉnh, lãnh đạo sở Công Thương, lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố Thanh Hóa, cùng đông đảo bà con nhân dân phố Đồng Lễ, phường Đông Hải.

Lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

Tối ngày 6-4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường Phú Sơn thành phố Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm cử tri nơi cư trú tại Tổ dân phố Phú Thọ 4 đối với những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh; đồng chí Đỗ Thị Bảy – Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Thanh Hóa, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ thành phố; lãnh đạo các cơ quan có người ứng cử và đông đảo cư tri Tổ dân phố Phú Thọ 4.

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp - kỳ vọng của cử tri

Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 - ngày hội lớn của đất nước nói chung thành phố Thanh Hóa nói riêng, những ngày này, các địa phương trên địa bàn thành phố đang tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là bước quan trọng, tạo cơ sở đánh giá toàn diện, khách quan để lựa chọn những người thực sự xứng đáng vào danh sách ứng cử, chuẩn bị tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3.

Thành phố Thanh Hóa chuẩn bị cho công tác bầu cử

Theo kế hoạch, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ÐBQH) khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra vào ngày Chủ nhật, 23/5/2021. Đến thời điểm này, các bước chuẩn bị cho cuộc bầu cử đã, đang được các địa phương, đơn vị thành phố Thanh Hóa khẩn trương triển khai, đảm bảo an toàn, chặt chẽ, chu đáo, đúng quy định để cuộc bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

Lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi cư trú đối với ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026

Sáng ngày 3/4/2021, tại nhà văn hóa phố Triệu Quốc Đạt, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường Điện Biên tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi cư trú đối với 5 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú

Tối ngày 2/4, tại nhà văn hóa phố 3 phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UB MTTQ) phường Ba Đình tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh, phường Ba Đình, phường Nam Ngạn, nhiệm kỳ 2021-2026 đang cư trú trên địa bàn.

Lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Tối ngày 2/4/2021, tại nhà văn hoá phố 1, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ và UBND phường Lam Sơn đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

Tối 02/04/2021, tại nhà văn hóa phố Lê Văn Hưu, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) phường Tân Sơn đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi cư trú đối với 11 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Quảng Hưng có 43 người được giới thiệu đại biểu HĐND phường

Để chuẩn bị cho cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, Ban chỉ đạo bầu cử phường Quảng Hưng đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai công tác bầu cử trên địa bàn theo đúng tiến độ.

Phường Ba Đình tích cực chuẩn bị cho bầu cử

Xác định bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là nhiệm vụ chính trị quan trọng, vì vậy, ngay sau khi nhận được các văn bản chỉ đạo của cấp trên, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ phường Ba Đình đã triển khai nghiêm túc các bước chuẩn bị cho cuộc bầu cử.