date
Đường dây nóng:

Tổng vệ sinh môi trường khu vực di tích nhà máy điện Hàm Rồng

Đăng lúc: 00:00:00 11/01/2021 (GMT+7)

Sáng ngày 9/1/2021, UBND phường Hàm Rồng phối hợp với Sở Điện lực Thanh Hóa tổ chức tổng dọn vệ sinh môi trường khu vực Nhà máy điện Hàm Rồng tại phố Long Quang, phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa.

Nhà máy nhiệt điện Hàm Rồng được xây dựng từ năm 1959 và được khánh thành ngày 4/4/1964, cung cấp điện cho sản xuất, sinh hoạt của nhân dân trong tỉnh Thanh Hóa. Ngày 23/6/1992, Nhà máy điện Hàm Rồng được công nhận là di tích lịch sử cấp Quốc gia.
IMG_2919.jpg
Cán bộ và nhân dân phường Hàm Rồng tổng dọn vệ sinh vùng lõi và vùng đệm Khu di tích lịch sử Hàm Rồng

Hiện tại, di tích đã bị tàn phá, xuống cấp bởi chiến tranh và thời gian. Để tôn tạo và phát huy giá trị du lịch từ điểm di tích lịch sử hướng tới khai thác và phát triển tiềm năng du lịch di tích lịch sử Nhà máy điện Hàm Rồng, UBND phường Hàm rồng đã huy động các ban, ngành, đoàn thể, bà con nhân dân phố Long Quang phối hợp cùng các đoàn viên, thanh niên Sở Điện lực Thanh Hóa tham gia tổng vệ sinh môi trường khu vực vùng lõi và vùng đệm khu di tích lịch sử nhà máy điện Hàm Rồng.

UBND phường đã phân công cán bộ theo dõi, tuyên truyền nâng cao ý thức giữ gìn vện sinh và bảo tồn Khi di tích lịch sử nhà máy điện Hàm Rồng cho bà con nhân dân sinh sống quanh khu vực di tích.


Thu Hà