date
Đường dây nóng:

Thành phố triển khai Phương án cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án Khu dân cư trường đại học Hồng Đức, phường Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa

Đăng lúc: 00:00:00 08/04/2021 (GMT+7)

Sáng ngày 8/4/2021, Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất thành phố Thanh Hóa do đồng chí Nguyễn Văn Hùng – Phó Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa, chủ trì hội nghị triển khai phương án cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông Lê Văn Thạo - bà Phạm Thị Thúy và hộ ông Phạm Ngọc Thanh - bà Trịnh Thị Thanh, thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng (GPMB) thực hiện dự án khu dân cư trường Đại học Hồng Đức, phường Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa.

 
Trước đó, Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất thành phố Thanh Hóa và UBND phường Đông Sơn đã chuyển giao, niêm yết các văn bản có liên quan đến việc thu hồi đất, thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời tổ chức đối thoại, vận động, thuyết phục, giải thích về quyền và nghĩa vụ đối với các hộ bị ảnh hưởng bởi dự án theo quy định pháp luật để thực hiện dự án Khu dân cư trường Đại học Hồng Đức, phường Đông Sơn. Song đến nay, hộ ông Lê Văn Thạo - bà Phạm Thị Thúy và hộ ông Phạm Ngọc Thanh - bà Trịnh Thị Thanh vẫn cố tình không chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, không nhận kinh phí bồi thường, hỗ trợ và bàn giao đất cho nhà nước, làm ảnh hưởng tiến độ thực hiện dự án.
IMG20210408083507.jpg
Toàn cảnh hội nghị triển khai phương án cưỡng chế thu hồi đất
Nhằm đảm bảo tính nghiêm minh, thượng tôn pháp luật và đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Khu dân cư trường Đại học Hồng Đức, phường Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa, Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất thành phố Thanh Hóa chỉ đạo UBND phường Đông Sơn và các đơn vị liên quan sẽ thực hiện cưỡng chế thu hồi một phần diện tích gồm 409,6m2 đất, trong đó có 50m2 đất ở và 285 m2 đất trồng cây lâu năm của hộ ông, bà Lê Văn Thạo - Phạm Thị Thúy tại vị trí thửa đất số 09, tờ bản đồ số 02 (tương ứng thửa đất số 05, tờ bản đồ số 14) và 74,6m2 đất trồng cây hàng năm không đủ điều kiện bồi thường về đất và cưỡng chế thu hồi một phần diện tích 35,6m2 đất ở của hộ ông, bà Phạm Ngọc Thanh - Trịnh Thị Thanh tại vị trí thửa đất số 08, tờ bản đồ số 2 (tương ứng thửa đất số 05, tờ bản đồ số 14). Lực lượng tham gia cưỡng chế gồm 70 người, phương tiện phục vụ cưỡng chế gồm xe đặc chủng, xe chữa cháy, xe cứu thương, máy xúc, ô tô tải và các loại vật dụng liên quan…
Sau khi nghe ý kiến của các thành viên và đơn vị liên quan, đồng chí Nguyễn Văn Hùng- Phó Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa yêu cầu phường Đông Sơn tiếp tục vận động, tuyên truyền, thuyết phục các hộ dân chấp hành quyết định thu hồi đất của UBND thành phố Thanh Hóa trước thời điểm diễn ra cưỡng chế. Nếu các hộ vẫn cố tình, không tự nguyện bàn giao mặt bằng, sẽ tiến hành cưỡng chế vào sáng ngày 09/4/2021 theo đúng quy định của pháp luật. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu việc cưỡng chế phải tiến hành công khai, dân chủ, khách quan, đảm bảo trật tự, an toàn, đúng quy định của pháp luật, đặc biệt, không để các phần tử xấu lợi dụng tình hình làm phát sinh, phức tạp những vấn đề mới ảnh hưởng đến an ninh, trật tự trên địa bàn.
 
Thanh Xuân