date
Đường dây nóng:

Tăng cường phòng chống dịch bệnh viêm da nổi cục trâu, bò trên địa bàn thành phố Thanh Hóa

Đăng lúc: 00:00:00 08/04/2021 (GMT+7)

Để nhanh chóng ngăn chặn, kiểm soát tốt dịch bệnh Viêm da nổi cục ở trâu, bò trên toàn địa bàn thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa đã có Công điện khẩn yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã; ban chỉ đạo tiêm phòng và phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm thành phố, Trưởng các phòng, ban, đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện ngay những nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch bệnh.

tải xuống (1).jpg

Ảnh minh họa

Bệnh Viêm da nổi cục ở trâu, bò là một loại bệnh nguy hiểm do vi rút gây ra, lan nhanh trên phạm vi rộng; bệnh Viêm da nổi cục trâu, bò xuất hiện lần đầu tiên tại Việt Nam từ giữa tháng 10 năm 2020 nhưng đến nay nước ta vẫn chưa sản xuất được vắc xin phòng bệnh. Trong thời gian qua, các cấp, các ngành đã có nhiều cố gắng trong công tác phòng, chống dịch bệnh Viêm da nổi cục tuy nhiên dịch đã xuất hiện tại tỉnh Thanh Hóa từ ngày 03/02/2021. Đến ngày 30/3/2021, dịch bệnh đã xảy ra tại 1.184 hộ chăn nuôi, 215 thôn, 66 xã của 12 huyện, thị xã, làm 6.622 con trâu, bò mắc bệnh buộc phải tiêu hủy 33 con. Dự báo trong thời gian tới, dịch bệnh Viêm da nổi cục ở trâu, bò tiếp tục diễn biến phức tạp và lây lan ra địa bàn các huyện và thành phố trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND các phường, xã khẩn trương hoàn thành việc rà soát, thống kê đến các hộ chăn nuôi, số lượng trâu, bò trên địa bàn để có biện pháp kiểm soát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, với phương châm phường, xã giữ phường, xã, phố, thôn giữ phố, thôn và hộ giữ hộ, không để dịch bệnh phát sinh mạnh hơn; triển khai ngay công tác tiêm phòng vắc xin Viêm da nổi cục ở trâu, bò trên địa bàn; theo dõi chặt chẽ hoạt động vận chuyển, giết mổ và kinh doanh thịt trâu, bò tại các phố, thôn; thực hiện tốt công tác vệ sinh, tiêu độc khử trùng khu vực chăn nuôi, chuồng trại, đường làng, ngõ xóm, bãi chăn thả; chủ động giám sát trâu, bò có biểu hiện bệnh, kịp thời phát hiện và báo cáo tình hình bệnh Viêm da nổi cục ở trâu, bò trước 15 giờ hàng ngày kể từ ngày 05/4/2021 về Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa.

Ban chỉ đạo tiêm phòng và phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm thành phố chỉ đạo các thành viên trong BCĐ thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các phường, xã tiêu độc khử trùng, rải vôi bột; báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố theo quy định.

Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố thống kê tổng đàn trâu, bò các phường, xã; đăng ký vắc xin với Chi cục Chăn nuôi Thú y để cung ứng vắc xin cho các phường, xã; kiểm tra công tác phun tiêu độc, khử trùng, công tác tiêm phòng vắc xin Viêm da nổi cục ở trâu, bò; hướng dẫn các phường, xã thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Viêm da nổi cục ở trâu, bò khi dịch bệnh xảy ra.

Phòng Kinh tế thành phố thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác tiêm phòng và phòng, chống dịch bệnh Viêm da nổi cục trâu, bò tại các phường, xã, tổng hợp báo cáo Trưởng ban chỉ đạo tiêm phòng và phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm thành phố để có chỉ đạo kịp thời.

Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố vận động đoàn viên, hội viên tuyên truyền đến người chăn nuôi thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Viêm da nổi cục ở trâu, bò trên địa bàn thành phố Thanh Hóa đạt hiệu quả.

 

Vũ Ngọc