date
Đường dây nóng:

Hội CCB phường An Hưng ra mắt mô hình CCB kiểu mẫu

Đăng lúc: 00:00:00 20/11/2020 (GMT+7)

Thực hiện Kế hoạch số 02 của Hội CCB thành phố về xây dựng các chi hội CCB kiểu mẫu, chiều ngày 20/11, Hội CCB phường An Hưng đã ra mắt chi hội điểm về xây dựng chi hội CCB kiểu mẫu tại phố Sơn Toản. Sau đó, rút kinh nghiệm và triển khai đến tất cả 12 chi hội CCB trên địa bàn toàn phường, phấn đấu đến ngày 6/12 tổ chức xong.


1.jpg

Lãnh đạo CCB thành phố, phường An Hưng dự buổi lễ

Xây dựng Chi hội CCB kiểu mẫu được thực hiện theo 9 tiêu chí kiểu mẫu, theo tinh thần Nghị quyết Đại hội CCB thành phố và Đại hội CCB phường An Hưng. Việc xây dựng các mô hình kiểu mẫu phát huy thế mạnh của Hội CCB, nhất là các Hội CCB cơ sở trong tuyên truyền, vận động thực hiện mọi chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến từng hộ dân trên địa bàn, trong đó tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các tiêu chí kiểu mẫu về xây tổ chức hội, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, ATVSTP, quản lý, giúp đỡ người lầm lỡ trở về địa phương, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững…

2.jpg

Đồng chí Nguyễn Đình Lợi - Chủ tịch Hội CCB phường An Hưng phát biểu tại lễ ra mắt

Theo đó, 12 chi hội CCB phường An Hưng sẽ tập trung tuyên truyền thường xuyên, liên tục với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, gắn chặt tuyên truyền với vận động, lấy kết quả vận động để tuyên truyền, trong đó tuyên truyền phát triển kinh tế - xã hội nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, thực hiện các tiêu chí kiểu mẫu. Những nỗ lực trong thực hiện các tiêu chí kiểu mẫu sẽ góp phần giúp hội CCB phường An Hưng hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

3.jpg

Đồng chí Hoàng Thế Hường - Chủ tịch Hội CCB thành phố phát biểu tại lễ ra mắt.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Thế Hường - Chủ tịch Hội CCB thành phố chúc mừng và đánh giá cao việc ra mắt các chi hội CCB kiểu mẫu. Đây là điều kiện cần để các chi hội CCB trên địa bàn phường An Hưng phấn đấu thực hiện tốt các tiêu chí, Nghị quyết Đại hội Hội CCB phường. Các tiêu chí hội CCB kiểu mẫu phải phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. Chủ tịch hội CCB thành phố mong rằng, sau thời gian phấn đấu thực hiện, hội CCB thành phố sẽ tổ chức kiểm tra việc thực hiện các tiêu chí kiểu mẫu, qua đó, xét công nhận chi hội kiểu mẫu cho các chi hội, góp phần thực hiện hiệu quả các nội dung chương trình công tác Hội và nhiệm vụ chính trị tại địa phương trong xây dựng đô thị văn minh, hiện đạ

Lê Thảo