date
Đường dây nóng:

Thành phố Thanh Hóa đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài

Đăng lúc: 00:00:00 08/04/2021 (GMT+7)

Những năm qua, với sự quan tâm thường xuyên của cấp ủy, chính quyền các cấp, công tác khuyến học, khuyến tài trên địa bàn thành phố Thanh Hóa đã đạt nhiều kết quả tích cực. Thông qua những hoạt động cụ thể, công tác khuyến học, khuyến tài đã đóng góp một phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển giáo dục, nâng cao trình độ dân trí trên địa bàn.

Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của công tác khuyến học, khuyến tài, cấp ủy, chính quyền các cấp thành phố Thanh Hóa đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập với những nội dung, hình thức phong phú, hiệu quả. Trong đó, thành phố Thanh Hóa luôn chú trọng phát huy vai trò nòng cốt của Hội Khuyến học các cấp trong việc tổ chức, xây dựng các phong trào, vận động Nhân dân tích cực tham gia.
 
z2422905178741_fca6fa5497035bf3cb82a4824fab3cb0.jpg

Hội Khuyến học phường Đông Vệ là một trong những Hội Khuyến học cơ sở làm tốt phong trào khuyến học, khuyến tài

Hội Khuyến học thành phố Thanh Hóa đã luôn quan tâm củng cố, mở rộng các hội khuyến học, phát triển hội viên. Tính đến cuối năm 2020, thành phố có 53 hội khuyến học cơ sở. Tổng số chi hội hoặc ban khuyến học trực thuộc hội cơ sở là 1.118, trong đó có 311 chi hội phố, thôn, 125 chi hội trường học, 25 chi hội cơ quan, doanh nghiệp, 387 chi hội, ban khuyến học dòng họ, 10 chi hội đồng hương và 5 chi hội khác. Toàn thành phố có trên 83.000 hội viên. Tổng quỹ khuyến học của thành phố hiện nay là trên 25 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, các cấp Hội đã tiến hành khen thưởng giáo viên và học sinh có thành tích tốt trong giảng dạy và học tập; hỗ trợ giáo viên và học sinh có hoàn cảnh khó khăn; khen thưởng các trường đạt chuẩn quốc gia; tặng quà trung thu, khai giảng năm học mới, ngày Nhà giáo Việt Nam… Đặc biệt, Hội Khuyến học các cấp còn phối hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn có nhiều hoạt động thiết thực để hỗ trợ động viên các em học sinh trên địa bàn như các chương trình: “Nâng bước em tới trường”, “Xuân yêu thương”, trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học,… Chính những việc làm cụ thể, thiết thực nói trên đã kêu gọi sự tham gia của cả cộng đồng xã hội hưởng ứng phong trào, góp phần thúc đẩy phong trào học tập trên địa bàn thành phố Thanh Hóa.

Bên cạnh việc tuyên truyền, triển khai và thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, văn bản các cấp liên quan đến công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập, các cấp Hội Khuyến học thành phố Thanh Hóa đã thường xuyên tổ chức tập huấn cho cán bộ khuyến học các cấp; xây dựng kế hoạch chỉ đạo về xây dựng các mô hình học tập; biên tập tài liệu, hướng dẫn cơ sở về nội dung, tiêu chí, tổ chức đánh giá xếp loại các mô hình học tập để cán bộ làm công tác khuyến học, khuyến tài thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Cùng với đó, hàng năm, Hội Khuyến học các cấp đã làm tốt việc tuyên truyền về các mô hình học tập, các gương sáng khuyến học trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức sơ kết về chỉ đạo điểm các mô hình học tập; ký kết chương trình phối hợp về công tác khuyến học với các sở, ban, ngành có liên quan. Kết quả, năm 2020, thành phố Thanh Hóa đã có trên 83 nghìn gia đình học tập; gần 400 dòng họ học tập và 311cộng đồng học tập phố, thôn; 34/34 xã, phường có trung tâm học tập cộng đồng, mở hơn 400 lớp học cho trên 52.000 lượt học viên tham gia học tập, quán triệt các chính sách pháp luật, các chương trình dự án và hoạt động văn hóa, thể dục thể thao.

Hội Khuyến học các cấp trên địa bàn thành phố Thanh Hóa cũng đã thường xuyên phối hợp với các đơn vị trường học thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”; phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; “Xây dựng trường học xanh - sạch - đẹp”…; tăng cường tuyên truyền vận động các đơn vị, lực lượng, cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tham gia công tác khuyến học, xã hội hóa giáo dục; đồng thời, làm tốt việc động viên, khen thưởng cho giáo viên dạy giỏi, học sinh học giỏi và thi đỗ vào các trường đại học đạt điểm cao; trợ cấp cho giáo viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; thưởng các trường đạt chuẩn quốc gia mỗi năm với số tiền hàng chục tỷ đồng.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài, thời gian tới, thành phố Thanh Hóa sẽ tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Khuyến học các cấp; thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng cụ thể, sát với tình hình thực tiễn; mở rộng sự phối hợp giữa tổ chức Hội đối với các ngành, đoàn thể trong tỉnh; từ đó, tạo điều kiện cho hội viên phát huy tiềm năng, sự năng động, tích cực tham gia các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở cơ sở với trọng tâm là đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị gắn với các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước.

z2422905498173_3a1ef05bf887066d96c504e5bcb65195.jpg

Ông Vương Văn Việt - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa tặng giấy khen cho các Hội Khuyến học cơ sở có thành tích trong công tác khuyến học, khuyến tài tại thành phố Thanh Hóa

Có thể thấy, với những hoạt động cụ thể, thiết thực, công tác khuyến học, khuyến tài tại thành phố Thanh Hóa không những góp phần giúp các em học sinh trên địa bàn vơi bớt những khó khăn mà còn giúp người dân thay đổi nhận thức về vấn đề học tập cộng đồng và dành sự quan tâm nhất định đối với công tác xã hội hóa giáo dục, tham gia đóng góp xây dựng cơ sở vật chất cho các cơ sở giáo dục. Vì vậy, công tác khuyến học, khuyến tài đã có những đóng góp quan trọng trong việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần xây dựng thành phố Thanh Hóa văn minh, hiện đại./.

 

Vũ Ngọc