date
Đường dây nóng:

Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Đăng lúc: 00:00:00 27/10/2022 (GMT+7)


Căn cứ Quyết định số 10644/QĐ-UBND ngày 20/10/2022 của UBND thành phố về việc phê duyệt mức giá khởi điểm để bán đấu giá tài sản tịch thu là: gỗ, xe máy cũ, điện thoại di động và máy tính cũ, vật dụng khác, giữ tại kho Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thanh Hóa để sung quỹ Nhà nước; Hội đồng định giá và bán đấu giá tài sản tịch thu sung công quỹ Nhà nước thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tịch thu là: gỗ, xe máy cũ, điện thoại di động và máy tính cũ, vật dụng khác, giữ tại kho Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thanh Hóa để sung quỹ Nhà nước như sau:

Tên tài sản, số lượng, giá khởi điểm của tài sản đấu giá: Gói tài sản gồm nhóm cành gỗ sưa … Mức giá khởi điểm là: 11.200.000 đồng. Gói tài sản gồm nhóm xe máy, xe đạp mini và một số vật dụng khác…  Mức giá khởi điểm là: 82.040.000 đồng. Gói tài sản gồm nhóm điện thoại di động, máy tính và một số vật dụng khác… Mức giá khởi điểm là 16.465.000 đồng.

Hình thức đấu giá là Căn cứ theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và Luật Đấu thầu. Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày 26/10/2022 đến hết ngày 28/10/2022. Địa điểm nhận hồ sơ: phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Thanh Hóa. Địa chỉ: Tầng 4, Trung tâm hành chính UBND thành phố Thanh Hóa, đại lộ Nguyễn Hoàng, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa. Mọi chi tiết liên hệ trực tiếp trong giờ hành chính (hoặc theo số điện thoại: 0912.602.076).

*Xem chi tiết văn bản tại đây:

 TB-lua-chon-thi-hanh-an(26.10.2022-08h57p39)-signed.pdf

Thu Hiền