date
Đường dây nóng:

Đề cao cảnh giác việc lợi dụng danh nghĩa phóng viên, báo chí hoạt động trái pháp luật trên địa bàn thành phố

Đăng lúc: 00:00:00 09/06/2022 (GMT+7)

Qua công tác theo dõi hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Sở Thông tin và Truyền thông nhận được thông tin Trung tâm chăm sóc Người cao tuổi và Người Khuyết tật cấp Giấy giới thiệu và Thẻ Thanh tra báo giấy cho ông Nguyễn Văn Đông để hoạt động báo chí tại cơ sở là sai quy định. Lý do Trung tâm chăm sóc Người cao tuổi và Người Khuyết tật không phải là cơ quan báo chí, do vậy việc cấp giấy giới thiệu, thẻ, giấy chứng nhận đi tác nghiệp báo chí là bất hợp pháp.

52526.jpg

Khi nhận được Công văn của sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hoá về việc Thông báo lợi dụng danh nghĩa phóng viên hoạt động trái pháp luật trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo Trưởng các phòng, ban, đơn vị thành phố, Chủ tịch UBND các phường, xã trong quá trình làm việc khi có các đối tượng giả danh "phóng viên" báo chí đến liên hệ công tác cần đề cao cảnh giác, yêu cầu xuất trình đầy đủ các giấy tờ theo quy định, lưu lại bằng chứng, kịp thời thông báo tới Sở Thông tin và Truyền thông và cơ quan có thẩm quyền để có biện pháp ngăn chặn và xử lý theo quy định; Trong quá trình thực hiện cần sự hỗ trợ, đề nghị các đơn vị liên hệ phòng Quản lý Báo chí - Xuất bản (sở Thông tin và Truyền thông), Điện thoại: 02373.718.439.

*Xem chi tiết văn bản tại đây:
Thong-bao-xu-dung-the-khong-dung-quy-dinh--namlvstttt-02-06-2022-18h32p22(02.06.2022-22h40p32)-signed.pdf

Thu Hiền