date
Đường dây nóng:

“Xây dựng tuyến phố kiểu mẫu về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường”

Đăng lúc: 00:00:00 05/12/2022 (GMT+7)

Chiều ngày 4/12, tại nhà văn hóa phố Đình Hương 2, Hội Cựu chiến binh và Hội LHPN phường Đông Cương đã triển khai xây dựng và thực hiện làm điểm mô hình: “Xây dựng tuyến phố kiểu mẫu về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường” tại phố Đình Hương 2.

 z3938658130387_dcabe1c65554fbbaf73bcfee202f0dc2.jpg
Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện chi hội CCB phố Đình Hương 2 đã thông qua kế hoạch: “Xây dựng tuyến phố kiểu mẫu về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường”.

z3938658126777_4f6f1d2ca72d5ec5965e9c57fc28b3b5.jpg
Đồng chí Lê Tiến Dũng - Chi hội trưởng Hội CCB phố Đình Hương 2 thông qua kế hoạch xây dựng mô hình.

Theo đó, cán bộ hội viên CCB trong chi hội phố Đình Hương 2 sẽ tiếp tục phát huy tính chiến đấu, bản chất truyền thống của “Bộ đội Cụ Hồ” gương mẫu, đi đầu trong thực hiện và tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương; nghiêm túc thực hiện kế hoạch xây dựng tuyến phố kiểu mẫu về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, trật tự an toàn giao thông.

z3938658140541_8199949a8047d70c9b45b7bd2a4ae1ca.jpg
Đồng chí Lê Đỗ Toàn – Phó Chủ tịch UBND phường Đông Cương phát biểu tại hội nghị.

Bám sát kế hoạch của Hội Cựu chiến binh và Hội LHPN phường, Nghị quyết chuyên đề của Chi ủy, Chi bộ, chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai và tổ chức thực hiện hiệu quả mô hình: “Tuyến phố kiểu mẫu về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, trật tự an toàn giao thông”. Cán bộ, hội viên chi hội CCB và chi hội phụ nữ trong phố là lực lượng nòng cốt trong xây dựng: “Tuyến phố kiểu mẫu về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, trật tự an toàn giao thông”. Chi hội CCB và chi hội phụ nữ phố thường xuyên tham mưu cho Chi ủy chi bộ, Ban cán sự phố và phối hợp chặt chẽ với Ban công tác mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội trong phố, triển khai thực hiện nghiêm kế hoạch, nội dung tiêu chí xây dựng tuyến phố kiểu mẫu về trật tự đô thị, bảo đảm vệ sinh môi trường, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đồng thời thực hiện tốt các tiêu chí đề ra.

z3938658141477_8935e86bcf2b6576d89b7cd9fd7d006d.jpg
Các thành viên mô hình ra mắt hội nghị

Việc xây dựng mô hình là nhằm xây dựng tuyến phố Đình Hương thuộc Tổ dân phố Đình Hương 2 kiểu mẫu về trật tự đô thị, bảo đảm vệ sinh môi trường, bảo đảm trật tự an toàn giao thông; xây dựng cảnh quan đô thị sáng, xanh, sạch, đẹp và nếp sống văn hóa, văn minh, góp phần duy trì, giữ vững danh hiệu phố kiểu mẫu để cùng toàn phường phấn đấu từng bước xây dựng phường Đông Cương trở thành phường kiểu mẫu vào trước năm 2025.

 

Thu Phương