date
Đường dây nóng:

Thực hiện các giải pháp đồng bộ nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn thành phố Thanh Hóa

Đăng lúc: 00:00:00 21/11/2023 (GMT+7)

Thực hiện công văn 7418 ngày 13/11/2023 của UBND thành phố Thanh Hóa về việc tăng cường lãnh đạo chỉ đạo hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn thành phố, chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Hoàng - Phó Giám đốc Ngân hàng CSXH tỉnh Thanh Hóa về triển khai các giải pháp đồng bộ nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn thành phố Thanh Hóa.

IMG_20231121_065236.jpg

 Ông Nguyễn Văn Hoàng - Phó Giám đốc Ngân hàng CSXH tỉnh Thanh Hóa trao đổi nội dung với phóng viên Đài TT-TH thành phố Thanh Hóa.

Phóng viên: Hiện nay, ngân hàng CSXH tỉnh Thanh Hóa đã đẩy mạnh các giải pháp gì để nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn thành phố, thưa ông?

Ông Nguyễn Văn Hoàng: Trong những năm qua Ngân hàng Chính sách xã hội đã thực hiện tốt công tác chuyển tải các nguồn vốn tín dụng chính sách đến các đối tượng thụ hưởng. Được Đảng và Chính ph ghi nhận và công nhận là đơn vị đạt danh hiệu Anh Hùng lao động trong thời kỳ đổi mới.

Trên địa bàn thành phố những năm qua NHCSXH cũng đã làm tốt công tác cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần không nhỏ trong công tác giảm nghèo của thành phố Thanh Hoá.

Thực hiện văn bản số 7418 ngày 13/11/2023 của UBND thành phố nhằm nâng cao hơn nữa việc tăng cường lãnh chỉ đạo hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn TP. Trong thời gian qua NHCSXH tỉnh Thanh Hoá đã triển khai một số giải pháp cụ thể như: Tranh thủ sự chỉ đạo quyết liệt của Ban đại diện HĐQT NHCSXH TP đối với các xã, phường để đấu mối trong công tác cho vay, giám sát, và xử lý nợ một cách hiệu quả nhất; nêu bật vai trò quản lý vốn tín dụng chính sách của cấp ủy chính quyền địa phương đúng như tinh thần chỉ đạo tại Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư. Trong các phiên giao ban với các Tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác đã đề nghị các Tổ chức hội làm tốt công tác giám sát từ khâu bình xét cho vay, sử dụng vốn vay của các hộ vay dưới cơ sở, đảm bảo cho vay đúng đối tượng thụ hưởng. Về phía NHCSXH tiến hành phối hợp kiểm tra mô hình, phương án và tính hiệu quả của Phương án vay vốn của hộ vay. Nhằm hạn chế tối đa rủi ro trong tương lai. Chỉ đạo cán bộ tín dụng bám sát hoạt động của các món vay, kiểm tra, đôn đốc kip thời tất cả các món vay chấp hành không tốt nghĩa vụ trả lãi hàng tháng ngay từ khi nợ trong hạn, không để đến cuối kỳ mới xử lý, nhằm hạn chế tối đa phát sinh nợ xấu.

Phóng viên: Thưa ông, trong quá trình thực hiện cho vay cũng như xử lý, thu hồi nợ, ngân hàng đã gặp khó khăn gì? Biện pháp khắc phục? 

Ông Nguyễn Văn Hoàng: Hiện nay tại đơn vị thành phố NHCSXH có 80 món vay nằm trong nợ quá hạn với số tiền 1.243 triệu đồng, nguyên nhân chính là  các hộ vay có điều kiện trả nợ nhưng chây ỳ, vin vào các chính sách của nhà nước, hộ vay bỏ đi làm ăn xa, không có ở địa phương, trước khi đi không thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước..v..v mà cố tình không trả nợ cho Ngân hàng.

Đứng trước tình hình đó NHCSXH tỉnh Thanh Hóa đã đưa ra một số giải pháp khắc phục như: Tham mưu Ban đại diện HĐQT chỉ đạo các xã phường phát huy đúng vai trò của Ban thu hồi công nợ xã; đôn đốc kịp thời những hộ vay không chấp hành tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước sau khi vay vốn; đấu mối với Công an thành phố dựa trên quy chế phối hợp giữa hai bên, nhằm xác minh thông tin các hộ vay bỏ đi khỏi nơi cư trú, từ đó phối hợp với NHCSXH các tỉnh bạn, Công an, UBND các xã, phường nơi hộ vay chuyển đến sinh sống để đôn đốc thu hồi nợ cho Nhà nước. Đối với những hộ vay có mặt ở địa phương, có điều kiện trả nợ nhưng cố tỉnh chây ỳ NHCSXH đã phối hợp với Tòa án nhân dân thành phố để hoàn thiện hồ sơ khởi kiện theo quy định của pháp luật.

Phóng viên: Hiện nay, ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Thanh Hóa đã và đang tập trung thực hiện chương trình cho vay nào, khókhăn và kết quả cho vay của chương trình này.?

Ông Nguyễn Văn Hoàng: Hiện nay theo điều tra trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, các hộ thuộc đối tương hộ nghèo, cận nghèo chiếm tỷ lệ rất thấp. Do đó các chương trình tín dụng chính sách cho vay hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo hầu như không còn đối tượng thụ hưởng mới; Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn chỉ còn một số xã thuộc đối tượng. Do đó NHCSXH đang tập trung cho vay chương trình Nhà ở xã hội theo NĐ 100 và chương cho vay giải quyết và duy trì việc làm. Hiện nay hai chương trình này có dư nợ chiếm đến 76% tổng dư nợ toàn thành phố, trong đó Nhà ở xã hội dư nợ 229.5 tỷ đồng; Giải quyết việc làm chiếm 92.3 tỷ đồng.

Tuy nhiên, hiện nay các dự án xây Nhà ở xã hội  hầu hết đang trong giai đoạn hoàn thiện, nên khách hàng chưa có cơ hội tiếp xúc để mua cũng như vay vốn tại NHCSXH; do đó tốc độ giải ngân chương trình này còn chậm.

Để đẩy mạnh giải ngân chương trình này, NHCSXH tỉnh Thanh Hóa đang đẩy mạnh khai thác khách hàng có nhu cầu vay, cũng như đẩy mạnh công tác tuyên truyền để mọi người dân biết và tiếp cận với nguồn vốn này.

 

Thanh Xuân