date
Đường dây nóng:

Thành phố Thanh Hóa tiếp nhận trên 5 tỷ đồng hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách

Đăng lúc: 00:00:00 22/06/2024 (GMT+7)

Tính đến ngày 18/6, thành phố Thanh Hóa đã tiếp nhận ủng hộ được trên 5 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở, theo Chỉ thị 22 của BTV Tỉnh ủy.

z5563867346445_12c4baed7ec0b3863ea8533b9b48a0bf.jpg
Phường Tân Sơn tiếp nhận hỗ trợ của các doanh nghiệp trên địa bàn.

Ngày 30/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành Chỉ thị số 22-CT/TU về Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 2 năm 2024 – 2025. Theo đó, thành phố đặt mục tiêu phấn đấu đến ngày 30/9/2025, toàn thành phố Thanh Hóa vận động, hỗ trợ xây dựng ít nhất 200 căn nhà cho hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn và hỗ trợ cho các huyện theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo tỉnh. Trong đó năm 2024 phấn đấu vận động hỗ trợ xây dựng được khoảng 150 căn nhà.

Ngày 1/6, Ban Chỉ đạo thành phố Thanh Hóa đã ban hành Thư kêu gọi ủng hộ, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn. Đồng thời thành lập Ban Chỉ đạo Cuộc vận động cấp thành phố, do Bí thư Thành ủy Lê Anh Xuân làm Trưởng ban. Ban Chỉ đạo Cuộc vận động thành phố đã ban hành Kế hoạch thực hiện Cuộc vận động, Quy chế làm việc, Thông báo phân công nhiệm vụ đối với thành viên Ban Chỉ đạo và thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo; tổ chức Hội nghị phát động Cuộc vận động vào ngày 24/4/2024.

Theo thống kê từ ngày 15/4/2024 đến ngày 18/6/2024, Ban Chỉ đạo thành phố và phường, xã đã kêu gọi, tiếp nhận ủng hộ từ các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình về tài khoản của Ủy ban MTTQ thành phố và các phường, xã trên 5tỷđồng. Trong đó Ban Chỉ đạo thành phố tiếp nhận 1.526.829.000 đồng, Ban Chỉ đạo các phường, xã tiếp nhận 3.551.207.000 đồng.

Điển hình như phường Đông Sơn có mức vận động cao 345.000.000 đồng, hoàn thành vận động các hộ có mức sống trung bình ủng hộ 100.000 đồng/01hộ; một số phường, xã đã vận động doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ từ 01 căn nhà trở lên như: Hợp tác xã Dịch vụ vệ sinh môi trường Tân Sơn 01 căn, Quỹ tiêu dùng Thanh Hóa 01 căn; 01 nhà hảo tâm phường Thiệu Dương ủng hộ 01 căn; nhà hảo tâm phường Trường Thi ủng hộ 01 căn.

Trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo thành phố tiếp tục phát huy tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên, gắn tuyên truyền với việc biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện Cuộc vận động. Chỉ đạo các phường, xã thành lập các đoàn vận động theo các tổ an ninh xã hội của khu dân cư đến từng hộ gia đình để tuyên truyền vận động, làm cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân thấm nhuần sâu sắc mục đích, ý nghĩa nhân văn của Cuộc vận động tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân. Thực hiện nghiêm việc rà soát, bình xét hộ hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở; việc tiếp nhận, quản lý, phân bổ, sử dụng các nguồn ủng hộ, tài trợ bảo đảm công khai, minh bạch, đúng pháp luật.

 

Lê Thảo