date
Đường dây nóng:

Thành phố Thanh Hóa: Nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII

Đăng lúc: 00:00:00 05/12/2022 (GMT+7)

Sáng 5-12, tại phòng họp Diên Hồng, Tòa nhà Quốc hội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Hội nghị được truyền trực tuyến đến hơn 11.600 điểm cầu trên toàn quốc với hơn 1.100.000 cán bộ, đảng viên tham gia nghiên cứu, học tập.

1 (3).jpgĐồng chí Lê Anh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chủ trì tại điểm cầu Thành ủy thành phố.

Dự tại điểm cầu Thành ủy thành phố Thanh Hóa có đồng chí Trịnh Huy Triều, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND thành phố; đồng chí  Lê Anh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND thành phố; lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị, MTTQ và các đoàn thể, thành phố.

6 (1).jpgToàn cảnh tại điểm cầu Trung tâm Chính trị thành phố.

Đồng chí Nguyễn Thị Hiền, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố chủ trì tại điểm cầu Trung tâm Chính trị thành phố, dự có các đồng chí Phó các phòng, ban, ngành,  MTTQ và các đoàn thể thành phố, các đồng chí Ủy viên Kiểm tra Thành ủy; Bí thư, Phó Bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc.

Tại các điểm cầu phường xã giao cho đồng chí Bí thư Đảng ủy các phường, xã Chủ trì tại điểm cầu đơn vị mình. Hội nghị được truyền trực tuyến đến 36 điểm cầu (trong đó 2 điểm cầu Thành ủy thành phố và 34 điểm cầu các xã, phường) với hơn 1100 đại biểu tham dự.

IMG_20221205_112900.jpgHội nghị trực tuyến tại điểm cầu phường Nam Ngạn.

Trong thời gian 2 ngày, các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, đảng viên sẽ được nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền các nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”; “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”; “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Kết luận Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

2 (5).jpgCác đại biểu dự tại điểm cầu Thành ủy thành phố.

Sáng ngày 05/12, đại biểu được nghe đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương truyền đạt nội dung chuyên đề “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”.

Theo đó, các đại biểu được quán triệt, nghiên cứu về quá trình xây dựng nghị quyết; quá trình phát triển nhận thức, quan điểm của Đảng về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; thực trạng quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong thời gian qua; mục tiêu, quan điểm, trọng tâm tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; nhiệm vụ và giải pháp; tổ chức thực hiện.

Chiều ngày 05/12, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt chuyên đề “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”.

5 (2).jpgCác điểm cầu thành phố học tập Nghị quyết.

Sáng ngày 06/12, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương truyền đạt chuyên đề “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Chiều ngày 06/12, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam truyền đạt chuyên đề “Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu kết luận và chỉ đạo hội nghị.

Hội nghị là dịp để cấp ủy, chính quyền, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội các cấp và cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cốt lõi, điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; xây dựng chương trình, kế hoạch hành động để đưa nghị quyết vào cuộc sống nhanh chóng, hiệu quả; tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản, cốt lõi của nghị quyết trong các tầng lớp Nhân dân; xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết cụ thể, chi tiết, có lộ trình để triển khai thực hiện gắn với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị, thể hiện quyết tâm đổi mới, sáng tạo và bảo đảm khả thi, thiết thực, hiệu quả.

 

Lê Thảo