date
Đường dây nóng:

Thành phố Thanh Hóa bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quý II cho đội ngũ cán bộ chủ chốt

Đăng lúc: 00:00:00 25/05/2024 (GMT+7)

Sáng 25/5, Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quý II năm 2024 cho đội cán bộ chủ chốt toàn thành phố. Nội dung chuyên đề là “Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường để phát triển đất nước” do PGS.TS Phạm Duy Đức, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt. Đồng chí Lê Anh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy phát biểu khai mạc hội nghị.

z5474559617453_5914e407d3dddc11974394620497dfe7.jpg
Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Thanh Hóa Lê Anh Tuấn nhấn mạnh: Năm 2024 có ý nghĩa rất quan trọng, là năm bứt phá trong việc thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Xây dựng và phát triển TP Thanh Hoá đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, Nghị quyết số 303/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Thanh Hóa; đồng thời cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng của thành phố.

z5474560360134_1a802bdb9f53bb4319bd27220542080a.jpg
Toàn cảnh Hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quý II năm 2024 cho cán bộ chủ chốt của TP Thanh Hóa.

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nghị quyết số 303/NQ-HĐND của HĐND tỉnh cũng như xây dựng và phát triển TP Thanh Hóa trở thành thành phố thông minh, hiện đại, có bản sắc thì việc phát huy nội lực, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, khát vọng thịnh vượng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân thành phố là rất quan, cần thiết.

z5474559394629_0d40d5efba4d96c5b3ed008447f73bed.jpg
Đồng chí Lê Anh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy phát biểu khai mạc hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Thanh Hóa đề nghị các đồng chí cán bộ chủ chốt của thành phố tham gia hội nghị nghiêm túc học tập, tiếp thu những nội dung mà PGS.TS Phạm Duy Đức truyền đạt.

z5474559944756_75870107bca51ffd68afa702f34d8460.jpg
PGS.TS Phạm Duy Đức, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt chuyên đề “Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường để phát triển đất nước”.

Bằng kiến thức, phương pháp trình bày mạch lạc, khoa học, PGS.TS Phạm Duy Đức đã truyền đạt đến đội ngũ cán bộ chủ chốt TP Thanh Hóa những nội dung cốt lõi, một cách có hệ thống của chuyên đề “Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường để phát triển đất nước”. Trong đó tập trung vào nội dung, ý nghĩa của nhiệm vụ đặc biệt quan trọng là “Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” được Đại hội lần thứ XIII khẳng định.

PGS.TS Phạm Duy Đức cũng nêu rõ, đề cao tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc nhằm phát triển đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc là khát vọng ngàn đời của dân tộc Việt Nam được phát triển lên tầm cao mới trong thời đại Hồ Chí Minh. Phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc đó không phải là mong muốn chủ quan, duy ý chí, mà phải dựa trên cơ sở hiện thực khách quan, dựa trên những tiền đề nhất định để khát vọng đó trở thành hiện thực. Tinh thần yêu nước và ý chí tự cường dân tộc có mối quan hệ biện chứng, gắn bó, tác động qua lại và hỗ trợ lẫn nhau tạo thành sức mạnh nội sinh của dân tộc.

Thông qua hội nghị lần này giúp đội ngũ cán bộ chủ chốt của thành phố nắm vững, nắm chắc, hiểu rõ hơn những nội dung, quan điểm, ý nghĩa sâu sắc về “Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” của Đảng ta.


Lê Thảo