date
Đường dây nóng:

Rà soát, chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân phục vụ triển khai Đề án 06 của Chính phủ

Đăng lúc: 00:00:00 11/04/2024 (GMT+7)

Xác định nhiệm vụ rà soát, chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân phục vụ triển khai Đề án 06 của Chính phủ là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần quyết định sự thành công của Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

IMG_0539.JPG
Ảnh minh họa.

Căn cứ vào các văn bản của các cấp, các ngành, Chủ tịch UBND thành phố giao UBND các phường, xã thành lập các Tổ công tác liên ngành thực hiện nhiệm vụ thu thập thông tin người nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và cá nhân kinh doanh còn phải rà soát trên địa bàn để cập nhật, làm sạch cơ sở dữ liệu quản lý thuế và đồng bộ với CSDLQG về dân cư; đảm bảo hoàn thành công tác rà soát, chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân. Chỉ đạo Tổ công tác liên ngành báo cáo và chuyển hồ sơ thu thập được về Chi cục Thuế khu vực thành phố Thanh Hóa – Đông Sơn để thực hiện chuẩn hóa mã số thuế cá nhân và tổng hợp báo cáo UBND thành phố, Cục thuế tỉnh Thanh Hóa UBND các phường, xã phối hợp với Chi cục Thuế khu vực thành phố Thanh Hóa – Đông Sơn tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người nộp thuế về tầm quan trọng trong việc sử dụng mã số định danh cá nhân thay cho mã số thuế theo quy định tại Luật Quản lý thuế. Phổ biến nội dung về chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân trên hệ thống Đài phát thanh và trên Trang thông tin điện tử đơn vị để các tổ chức, cá nhân biết thực hiện.

Chi cục Thuế khu vực thành phố Thanh Hóa – Đông Sơn chủ trì hướng dẫn, chỉ đạo các Tổ công tác liên ngành thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo hoàn thành công tác rà soát, chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân trên địa bàn thành phố. Các phòng, ban đơn vị có liên quan phối hợp chặt chẽ cơ quan thuế và các đơn vị tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ rà soát, chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân phục vụ triển khai Đề án 06 của Chính phủ.

 

Thu Hiền