date
Đường dây nóng:

Phường Lam Sơn: Thực hiện chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT

Đăng lúc: 00:00:00 26/05/2023 (GMT+7)

Sáng ngày 26/5/2023, phường Lam Sơn tổ chức hội nghị về chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT.

IMG-2028.JPG
Toàn cảnh hội nghị.

Ngay sau khi có nghị quyết của Đảng ủy phường về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. UBND phường đã xây dựng kế hoạch với mục đích huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, vận động Nhân dân tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm. Tập trung giải quyết tình hình làm chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về TTATXH thành địa bàn ít phức tạp về ANTT trong năm 2023, phấn đấu làm giảm thấp nhất tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Tổ chức tuyên truyền và triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật để Nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tích cực đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, phối hợp tham gia quản lý cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại địa bàn cơ sở. Triển khai đồng bộ quyết liệt có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh trấn  áp đối với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn nhằm làm giảm đến mức thấp nhất các vụ án, vụ việc, không để xảy ra các vụ án nghiêm trọng gây dư luận xấu trong Nhân dân.

IMG-2034.JPG
Các đại biểu tham dự hội nghị.

UBND phường Lam Sơn đặt mục tiêu thực hiện chuyển hóa thành công địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội thành địa bàn ít phức tạp. Để thực hiện mục tiêu trên, 100% người dân tham gia tố giác tội phạm; mọi nguồn tin tố giác đều được tiếp nhận và xử lý; xây dựng và củng cố ít nhất 1 mô hình Nhân dân tham gia phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự theo hướng tự quản, tự phòng chống, tự bảo vệ, tự hóa giải hoạt động hiệu quả và 100% hộ dân trên địa bàn được phổ biến, tuyên truyền về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

IMG-2032.JPG
Đồng chí Nguyễn Thị Ngà - Chủ tịch UBND phường Lam Sơn phát biểu tại hội nghị.

Tin tưởng rằng, việc huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng với nâng cao chất lượng hoạt động, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục, sự đồng thuận trong Nhân dân sẽ tạo thành công trong thực hiện chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội tại phường Lam Sơn.

 

Thu Hiền