date
Đường dây nóng:

Người cao tuổi thành phố Thanh Hóa với phong trào thi đua “Tuổi cao – gương sáng”

Đăng lúc: 00:00:00 30/09/2022 (GMT+7)

Những năm qua, phong trào thi đua “Tuổi cao - gương sáng” đã lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo hội viên người cao tuổi (NCT) trên địa bàn thành phố Thanh Hóa tham gia. Qua đó, phát huy vai trò gương mẫu của NCT trong phát triển kinh tế gia đình, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, trở thành gương sáng cho con cháu học tập và noi theo.

Hội  NCT thành phố Thanh Hóa hiện có gần 39.600 hội viên, tham gia sinh hoạt ở 311 chi hội tại 34 Hội cơ sở, chiếm tỷ lệ 95,15% tổng số NCT.  Những năm qua, phong trào thi đua  “Tuổi cao - gương sáng” đã  được các  cấp hội quan tâm triển khai phù hợp với đặc thù NCT và điều  kiện thực tế ở đia phương.                  
Hội Người cao tuổi thành phố luôn gương mẫu trong các phong trào thi đua; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, trở thành gương sáng cho con cháu học tập và noi theo.

20210129_080834.jpg

Hội NCT thành phố đã lồng ghép phong trào “Tuổi cao - gương sáng” với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”... Trong đó, mỗi hội viên là cây cao bóng  cả, làm gương trong dạy bảo con cháu chăm ngoan, học giỏi, làm nhiều việc có ích cho cộng đồng, xã hội  góp công góp sức xây dựng quê hương ngày càng phát  triển.

20220508_084343.jpg

Với  phương châm “ Còn  sức khỏe,  còn lao động ”, đông đảo NCT thành phố  đã tham gia phát triển kinh tế  làm giàu cho gia đình, động viên con cháu  tiếp tục khởi nghiệp,  tạo việc làm, tăng  thu nhập.  Hiện nay, toàn thành phố  có 12.750 NCT trực tiếp lao động sản xuất; trong đó có 491 NCT làm kinh tế giỏi, 356 NCT làm chủ trang trại, chủ doanh  nghiệp đã giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động địa phương. Thực hiện Chương trình NCT tham gia bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới, những năm qua, gia đình hội viên NCT đã đóng  góp 9.423 ngày công, ủng hộ trên 17 tỷ đồng,  hiến gần 44.000 m2 đất, góp phần cùng thành phố thực hiện có hiệu quả Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Bên cạnh đó, NCT cũng đóng vai trò quan trọng trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Họ chính là người gìn giữ nền nếp gia phong, chuẩn mực đạo đức; đồng thời, vận động, giáo dục con cháu truyền thống yêu nước, yêu lao động, sống có nghĩa tình, đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước... Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” cán bộ, hội viên NCT đã đi đầu trong việc vận động Nhân dân trên địa bàn xây dựng gia đình văn hóa; bình quân hàng năm có 89% gia đình NCT được công nhận “Gia đình văn hóa”; 91% gia đình NCT đạt danh hiệu gia đình ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo. Phong trào phòng, chống tội phạm bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội được các cấp Hội triển khai tích cực đã có trên 1.200 NCT tham gia các tổ an ninh, hòa giải, cung cấp 214 tin tức cho Công an địa phương, cảm hóa giáo dục 108 người lầm lỗi, hòa giải thành công 152 vụ, giúp cho cơ quan chức năng nắm bắt, xử lý kịp thời góp phần giữ vững an ninh chính trị ở địa phương. 

20220730_105740.jpg

Phát huy kết quả đạt  được, trong thời gian tới các cấp Hội NCT thành phố  Thanh  Hóa tiếp  tục nêu cao tinh thần “Tuổi cao - gương sáng”, vận động con cháu, gia đình và  Nhân dân thực hiện tốt các  chủ trương của  Đảng, pháp luật của nhà nước; tiếp tục  đẩy manh các phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo điều kiện để  NCT đóng  góp khả năng, trí tuệ,  công sức vào công cuộc phát triển kinh tế  xã  hội của địa phương.

 

Trần Ngọc