date
Đường dây nóng:

Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa IX năm 2023

Đăng lúc: 00:00:00 27/05/2023 (GMT+7)

Sáng ngày 27/5, Trung tâm Chính trị thành phố Thanh Hóa phối hợp với các Ban xây dựng Đảng thành phố tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa IX năm 2023 cho trên 100 học viên của 25 đơn vị. Đây là lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa 9 được mở trong 5 tháng đầu năm 2023.

Dự khai giảng có đồng chí Nguyễn Thị Hiền, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng ban tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng thành phố; Trung tâm Chính trị thành phố.

20230527_074243.jpg
Toàn cảnh lớp học.

Trong thời gian từ ngày 27 đến 31/5/2023 các học viên được tiếp thu và thảo luận các chuyên đề về: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; những nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài học các chuyên đề, các học viên còn được tham quan thực tế tại phòng truyền thống Thành ủy TP Thanh Hóa và phòng truyền thống TP Thanh Hóa - TP Hội An, nơi lưu giữ rất nhiều hình ảnh, tư liệu quý hiếm về 2 thành phố.

Việc tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng tạo ra môi trường phát triển Đảng trong lực lượng trẻ, hướng đến nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, xây dựng lực lượng đảng viên kế cận giàu tri thức, có trình độ chuyên môn, phẩm chất chính trị vững vàng, đáp ứng được yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ CNH - HĐH đất nước.

t.jpg
 
Đồng chí Nguyễn Thị Hiền, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng ban tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố phát biểu với lớp học.

Phát biểu với lớp học, đồng chí Trưởng Ban tuyên giáo Nguyễn Thị Hiền yêu cầu các học viên tham gia lớp học nghiêm túc chấp hành các quy định của Trung tâm và nội quy của lớp học, tích cực học tập, tập trung nghe giảng, ghi chép bài đầy đủ, tham gia phát biểu thảo luận, trả lời câu hỏi, học tập ở nhà; tham gia các hoạt động do lớp tổ chức. Đối với các Đảng ủy, chi ủy trên địa bàn thành phố có học viên tham gia lớp học tạo điều kiện để các học viên tiếp tục phấn đấu, rèn luyện,để sớm đứng vào hàng ngũ Đảng cộng sản Việt Nam.

 

Lê Thảo