date
Đường dây nóng:

Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa IV năm 2022

Đăng lúc: 00:00:00 04/07/2022 (GMT+7)

Sáng 4/7/2022, Trung tâm Chính trị thành phố phối hợp với các Ban xây dựng Đảng Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa IV năm 2022 cho 111 quần chúng ưu tú đến từ 31 tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn thành phố Thanh Hóa. Đồng chí Nguyễn Thị Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố dự và khai giảng lớp học; dự khai giảng lớp học có đại diện các ban xây dựng Đảng Thành ủy.

 1.jpg
Toàn cảnh Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng

Phát biểu tại lễ khai giảng đồng chí Nguyễn Thị Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố yêu cầu các học viên nghiêm túc thực hiện nội quy, quy chế của lớp học; trong quá trình tham gia học tập, cần nghiên cứu kiến thức mới, kết hợp tài liệu và các bài giảng của giảng viên gắn với thực tế ở địa phương, đơn vị. Sau khi kết thúc khóa học trở về địa phương, đơn vị công tác các học viên tiếp tục vận dụng những kiến thức lý luận đã được học vào thực tiễn, không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống, nêu cao tình thần trách nhiệm, phấn đấu sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

2.jpg
Đồng chí Nguyễn Thị Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố khai giảng lớp học

Trong thời gian 5 ngày, các học viên sẽ được tiếp thu và nghiên cứu các chuyên đề: Khái quát lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Bên cạnh đó, lớp học dành thời gian để các học viên trao đổi, thảo luận, giải đáp thắc mắc trong quá trình học tập và tham quan thực tế tại phòng truyền thống Thành ủy và phòng truyền thống thành phố Thanh Hóa – thành phố Hội An.

3.jpg
Các học viên tham gia lớp học

Thông qua lớp học, nhằm giúp những đoàn viên ưu tú nâng cao trình độ lý luận chính trị, hiểu biết sâu sắc hơn về Đảng cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh, về lịch sử hào hùng của dân tộc; từ đó sẽ xây dựng ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cũng như xác định phương hướng phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Lớp học diễn ra trong 5 ngày từ ngày 4 đến ngày 8/7/2022.

Lê Thảo