date
Đường dây nóng:

Khai giảng lớp bồi dưỡng Lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa III năm 2022

Đăng lúc: 00:00:00 23/07/2022 (GMT+7)

Chiều ngày 22/7/2022, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố Thanh Hóa đã Khai giảng lớp bồi dưỡng Lý luận chính trị khóa III năm 2022 cho 77 đồng chí là đảng viên mới ở 28 tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn thành phố Thanh Hóa.

z3586850775661_37b9bfdbd222f104bf5ff63316856ec8.jpg
Toàn cảnh lớp học

z3586850782046_08a4e10e6efb4b48736ff58296096d85.jpg
Đồng chí Lê Thị Nguyệt Linh - Phó giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố Thanh Hóa công bố quyết định mở lớp học

Trong thời gian gần 10 ngày từ 22 -29/7/2022, các đảng viên sẽ được các giảng viên Trung tâm truyền đạt 9 nội dung cơ bản chương trình đảng viên mới, gồm : Chủ nghĩa Mác Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và Cách mạng Việt Nam; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phát huy sức manh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa; đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; phát triển văn hóa -xã hội; tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng Cộng Sản ở cơ sở; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng là Đảng viên Cộng Sản Việt Nam.

z3586850782728_d7f2ce34e6e75d28da56a44cef4aed31.jpg
Đồng chí Nguyễn Thị Hiền- UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố Thanh Hóa phát biểu tại buổi lớp tập huấn

Kết thúc khóa học, các đảng viên sẽ được viết bài thu hoạch về các kiến thức lý luận đã được tiếp thu trên lớp qua các chuyên đề. Đây cũng là căn cứ để Trung tâm đánh giá, xếp loại học viên và cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng cho các đảng viên mới.

z3586850786048_381577aebfb9c2ae91dc70c839f45e80.jpg
Giảng viên Nguyễn Văn Quân - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy thực hiện bài giảng đầu tiên

Sau buổi khai giảng lớp bồi dưỡng Lý luận chính trị khóa III năm 2022, giảng viên Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố Thanh Hóa Nguyễn Văn Quân- Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy đã thực hiện bài giảng thứ nhất là: Chủ nghĩa Mác Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và Cách mạng Việt Nam.

Thanh Xuân