date
Đường dây nóng:

Hội Nông dân phường Quảng Đông tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2023-2028

Đăng lúc: 00:00:00 17/03/2023 (GMT+7)

Sáng ngày 16/3/2023 Hội nông dân phường Quảng Đông đã tổ chức Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ 2023 -2028. Dự hội nghị có lãnh đạo Hội nông thành phố, lãnh đạo phường Quảng Đông cùng đại diện các ban ngành, đoàn thể, cán bộ, công chức trong và cán bộ, hội viên nông dân trong phường.

IMG_20230317_060800.jpg
Toàn cảnh đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, được sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, Hội nông dân phường đã đẩy mạnh phong trào phát triển sản xuất theo hướng sản xuất hàng hóa. Giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích năm 2018 đạt 672 triệu đồng/ha, đến năm 2022 đạt 112,4 triệu đồng/ha, tăng 559,6 triệu đồng/ha so với đầu nhiệm kỳ.

z4188658966627_d88b31aaa33ee9ad3df2fa9ad2b42852.jpg
Các đại biểu tham dự Đại hội

Đời sống vật chất và tinh thần của nông dân ngày càng được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người năm 2022 là 71,1 triệu đồng, tăng 32% so với năm 2018, kinh tế hộ nông nghiệp tiếp tục phát triển, hộ khá và hộ giàu tăng, hộ nghèo năm 2022 giảm còn 6 hộ, chiếm tỷ lệ 0,34%, hộ cận nghèo còn 26 hộ, chiếm tỷ lệ 1,48%.

Phong trào nông dân trong nhiệm kỳ đã có sự đổi mới, Hội chú trọng công tác xây dựng, thu hút vốn đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ. Đến nay, hầu hết các tuyến đường giao thông trong các phố, liên phố trong phường đã được cải tạo, nâng cấp và làm mới, mở rông. Hội còn vận động hội viên phát triển kinh tế dịch vụ, thương mại, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, đẩy mạnh phong trào đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, tổ chức đào tạo nghề cho nông dân và cho nông dân tiếp cận khoa học, công nghệ, quảng bá bao tiêu sản phẩm…

z4188658963795_e6f6c48064667725b5b32ae7f6d24e88.jpg

z4188658960956_7a45f02510b1753736592517fe87f2b0.jpg
Một số hình ảnh tại Đại hội

Cùng với phát triển kinh tế, Hội đã cũng cố, xây dựng tổ chức hội và phát triển hội viên. Trong 5 năm qua, hội đã kết nạp được 75 hội viên, đạt 75% so với Nghị quyết Đại hội, đưa tổng số hội viên hiện nay là 457 hội viên, đạt 33,8% so với lao động nông nghiệp.

Để giúp cho công tác tổ chức hội và phong trào nông dân đạt kết quả cao, 5 năm qua Hội đã xây dựng quỹ hội đạt tăng 65 triệu đồng, nâng tổng quỹ hội lên 150 triệu đồng, bình quân 328 nghìn đồng/hội viên. Số quỹ trên đầu tư cho hội viên vay phát triển kinh tế gia đình, thăm hỏi khi ốm đau, phúng viếng hội viên khi qua đời…Năm 2028 Hội có 3 Chi hội vững mạnh, 4 Chi hội khá, 1 Chi hội trung bình, đến nay Hội đã có 5 Chi hội vững mạnh, 4 Chi hội khá, 1 Chi hội trung bình, đạt 100% nghị quyết.

Trong nhiệm kỳ 2023 -2028, Hội đặt mục tiêu kết nạp thêm 80 hội viên trở lên, 100% Chi hội hoàn thành nhiệm vụ, 90% Chi hội hoạt động vững mạnh và khá, xây dựng quỹ hội thêm 40 triệu đồng và hàng năm có 80% hội viên đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi, trong đó 60% số hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp và đến cuối nhiệm kỳ không còn hội viên nghèo.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành khóa mới, nhiệm kỳ 2023 -2028 và đại biểu đi dự Đại hội cấp trên.

Hữu Thắng