date
Đường dây nóng:

Hội nghị toàn quốc quán triệt quy định, chỉ thị của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên và đại hội đảng bộ các cấp

Đăng lúc: 00:00:00 09/07/2024 (GMT+7)

Sáng 9/7, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị “về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới”; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị “về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng”.

t.jpg
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Thành phố Thanh Hóa.

Dự hội nghị tại điểm cầu Thành phố thành phố có các đồng chí: Trần Anh Chung, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thành phố; Lê ANh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND, UBND thành phố, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; các đồng chí nguyên Ủy viên BTV Thành ủy; lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị, MTTQ, các đoàn thể thành phố. Tại thành phố Thanh Hóa có 113 điểm cầu với tổng số 1.685 đại biểu (trong đó 2 điểm cầu thành phố với 180 đại biểu, 34 điểm cầu phường, xã và 77 điểm cầu phố, thôn với 1505 đại biểu).

t1.jpg
Các đại biểu dự tại điểm cầu Thành ủy thành phố

Tại hội nghị, sau khi các đại biểu xem phim tài liệu “Đạo đức cách mạng là gốc, là nền tảng của người cách mạng”, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị “về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới”.

z5616469709226_5d7d72299490b6abc12a4adb80a065d0.jpg
Các đại biểu dự tại điểm cầu phường Nam Ngạn

Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị “về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới” có 5 điều gồm: Điều 1 - Yêu nước, tôn trọng Nhân dân, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc”; Điều 2 - Bản lĩnh, đổi mới, sáng tạo, hội nhập; Điều 3 - Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; Điều 4 - Đoàn kết, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm; Điều 5 - Gương mẫu, khiêm tốn, tu dưỡng rèn luyện, học tập suốt đời; Điều 6 - Tổ chức thực hiện.

z5616469710641_c5a85a9ba8bf4b3eb31c4195dca8f77a.jpg
Điểm cầu phường Đông Sơn

Tại hội nghị, các đại biểu đã được đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị “về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng”. Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị đã đặt ra 7 yêu cầu đối với công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030. Trong đó có công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp phải được các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện theo đúng quy định, nguyên tắc của Đảng; nâng cao chất lượng văn kiện đại hội đảng bộ các cấp; dự báo được tình hình, xác định rõ thế mạnh, định hướng, trọng tâm phát triển; công tác nhân sự phải bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, cấp ủy các cấp và đề cao vai trò, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu theo quy định, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất cao, thận trọng từng bước, “làm đến đâu chắc đến đó”; cần có cơ chế, tiêu chí sàng lọc hiệu quả để không bỏ “sót” những người thật sự có đức, có tài...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh yêu cầu cán bộ, đảng viên, các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai thực hiện Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW phải thực sự nghiêm túc, hiệu quả, tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động trong toàn Đảng, hệ thống chính trị, tăng sự đồng thuận trong xã hội và Nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Thanh Hóa, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng  nhấn mạnh, đây là hai văn bản rất quan trọng có quan hệ chặt chẽ với nhau, nếu thực hiện tốt Quy định số 144 thì trực tiếp góp phần vào tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp trong thực hiện Chỉ thị số 35 và ngược lại. Trên cơ sở phân tích làm rõ những nội dung cốt lõi liên hệ vào thực tế của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cán bộ, đảng viên, các cấp ủy tổ chức đảng, địa phương, đơn vị cần tập trung nghiên cứu kỹ lưỡng những điểm mới của hai văn bản được quán triệt để thực hiện có hiệu quả trong tình hình mới.

Để phù hợp với điều kiện của tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tổ chức hội nghị quán triệt Quy định số 144 và Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị trong toàn tỉnh; giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các cơ quan hữu quan nghiên cứu sắp xếp tổ chức hội nghị toàn tỉnh trong đầu tháng 8/2024.

 

Lê Thảo