date
Đường dây nóng:

Hội nghị ký kết quy chế phối hợp thực hiện chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Đăng lúc: 00:00:00 29/06/2022 (GMT+7)

Chiều ngày 28/6, UBND thành phố Thanh Hóa và Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức Hội nghị ký kết quy chế phối hợp thực hiện chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tuyên truyền những nội dung chính sách BHXH, BHYT mới thay đổi từ ngày 1/1/2022.

1.jpg
Toàn cảnh hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Anh Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đồng chí Nguyễn Thị Hiền – Uỷ viên BTV Thành ủy, Trưởng ban tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố, lãnh đạo các phòng ban của thành phố, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Bảo hiểm xã hội, Đại diện lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội nông dân, Chủ tịch UBND 34 phường, xã.  Đồng chí Phạm Thị Việt Nga – Uỷ viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố và đồng chí Nguyễn  Văn Tám – Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

Trong những năm qua, các hoạt động tuyên truyền vận động Nhân dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế luôn được sự quan tâm phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội từ  thành phố đến các phường, xã  góp phần nâng cao nhận thức của người cán bộ, hội viên các tổ chức nói riêng và Nhân dân nói chung. Qua đó thực hiện có hiệu quả chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đảm bảo quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người tham gia, đảm bảo an sinh xã hội và góp phần phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn.

2.jpg
Đồng chí Nguyễn  Văn Tám – Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Để tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức chính trị xã hội, UBND các phường, xã, Quy chế phối hợp được xác định các nội dung nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả việc tổ chức thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật. Phối hợp giám sát, kiểm tra việc chấp hành về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế góp phần nâng cao hiệu quả chính sách, pháp luật của Nhà  nước về bảo hiểm y xã hội, bảo hiểm y tế; Đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền, vận động hội viên,  người dân tham gia và hưởng quyền lợi về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nhất là bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế tại trường học; phát triển người tham gia  bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế....

5.jpg

6.jpg
Các đại biểu chứng kiến lễ ký kết giữa BHXH tỉnh và Hội LHPN, Hội nông dân, UBND các phường,  xã.

Sau khi thống nhất các nội dung đã nêu trong quy chế và chương trình phối hợp, lãnh đạo BHXH tỉnh, Hội Nông dân, Hội LHPN thành phố và Chủ tịch UBND các phường, xã đã tổ chức ký kết chương trình phối hợp. Qua đó nhằm tiếp tục huy động sự vào cuộc của hệ thống chính trị trong tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, góp phần thực hiện lộ trình BHYT toàn dân trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

4.jpg
Đồng chí Phạm Thị Việt Nga - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị ký kết, đồng chí Phạm Thị Việt Nga -  Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố nhấn mạnh: Việc tổ chức ký kết quy chế phối hợp nhằm tăng cường hơn nữa trong mối quan hệ phối hợp giữa BHXH tỉnh và các đơn vị trong công tác phổ biến, tuyên truyền, tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT, vận động Nhân  dân tham gia BHXH, BHYT để đảm bảo an sinh xã hội lâu dài nhằm đạt các chỉ tiêu tỷ lệ bao phủ về BHXH, BHYT do Thành ủy, UBND thành phố giao cho các phường xã  trên địa bàn góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT theo Nghị quyết số 28 ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH.

Thu Hiền