date
Đường dây nóng:

Hội làm vườn và trang trại phường Đông Lĩnh tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022-2027

Đăng lúc: 00:00:00 21/06/2022 (GMT+7)

Chiều ngày 21/6/2022, Hội làm vườn và trang trại phường Đông Lĩnh tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022-2027.

IMG-2477.jpg
Toàn cảnh Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2017-2022, bám sát các mục tiêu của Thành hội, Hội làm vườn và trang trại của phường Đông Lĩnh đã xây dựng kế hoạch tổ chức vận động hội viên tham gia chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế cây trồng, vật nuôi, chủ động phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, xây dựng hầm biogas giảm thiểu ô nhiễm môi trường và phát triển kinh tế vườn, ao, chuông (VAC) và trang trại, đa dạng hóa các loại hình vườn nhằm thực hiện mục tiêu tăng thu nhập và cải thiện đời sống kinh tế, bảo vệ môi trường góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và xây dựng đô thị văn minh công dân thân thiện.

IMG-2474.jpg
 Lãnh đạo phường tặng hoa chúc mừng Đại hội
.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội làm vườn ở trang trại phường Đông Lĩnh đã triển khai mô hình cải tạo vườn tạp ao chuồng cả lúa kết hợp; mô hình chăn nuôi tập trung  áp dụng khoa học kĩ thuật vào sản xuất. Hiện nay trên địa bàn phường có 20 mô hình trang trại ra trại tổng hợp, trong đó có 5 trang trại điển hình bước đầu thu được kết quả đáng khích lệ. Ngoài ra, Hội còn phối hợp với Trung tâm học tập cộng đồng phường tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kĩ thuật về phân loại rác thải theo hướng hữu cơ tuần hoàn không chất thải có giá trị kinh tế cao, phòng chống dịch bệnh và quản lý trang trại, hướng dẫn hội viên - chủ trang trại chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế vườn, ao, chuồng và trang trại, đa dạng hóa các loại hình vườn.

Trong công tác tuyên truyền Hội đã tích cực vận động hội viên VAC và trang trại gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch  bệnh trên gia súc, gia cầm đặc biệt là các hộ trang trại, gia trại góp phần làm hạn chế lây lan và dập tắt các loại dịch bệnh. Đến nay 70 % hội viên được tập huấn bồi dưỡng kiến thức nâng cao chuyên môn nghiệp vụ và quản lý sản xuất các hội viên đã thực hiện chủ trương tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp chuyển đổi cây trồng vật nuôi trong sản xuất nông nghiệp theo hướng nông nghiệp xanh bền vững.

Trong nhiệm kỳ 2022-2027, Hội làm vườn và trang trại phường Đông Lĩnh với phương châm “Chủ động - Sáng tạo - Khoa học - Nghiên cứu - Phát triển”, Hội tiếp tục tuyên truyền vận động hội viên thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách  pháp luật của Nhà nước, của tỉnh và thành phố về phát triển kinh tế xã hội; tích cực mở rộng phát triển hội viên những người làm việc trên trang trại và những người phát triển kinh tế, cải tạo vườn tạp, dịch vụ nông nghiệp. Đẩy mạnh công tác phổ biến chuyển giao tiến bộ kĩ thuật, xây dựng mô hình sản xuất mới góp phần chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp của địa phương.  Phối hợp với MTTQ và các đoàn thể chính trị của phường tham mưu cho cấp ủy chính quyền, cơ chế, chính sách hỗ trợ, ưu đãi, khuyến khích phát triển kinh tế trang trại, đồng thời tham mưu bảo vệ quyền lợi hợp pháp trong sản xuất VAC và trang trại.

Trên tinh thần đoàn kết, Đại hội đã bầu ban chấp hành khóa mới gồm 3 đồng chí  và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Hội làm vườn và trang trại thành phố Thanh Hóa trong thời gian tới.

Thu Hiền