date
Đường dây nóng:

HĐND thành phố Thanh Hóa đổi mới chất lượng hoạt động

Đăng lúc: 00:00:00 09/07/2024 (GMT+7)

Thời gian qua, HĐND thành phố tiếp tục có nhiều đổi mới theo hướng thực chất và hiệu quả. HĐND từ thành phố đến phường, xã đã bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của cấp ủy, cụ thể hóa thành các nghị quyết, ban hành cơ chế, chính sách, các biện pháp thiết thực, khả thi, phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế của địa phương, góp phần quan trọng vào những thành tích, kết quả chung của thành phố.

Nhằm đổi mới chất lượng hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND thành phố Thanh Hóa đã có nhiều giải pháp để nâng cao các hoạt động tiếp xúc cử tri theo hướng gần dân, sát dân, tìm hiểu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; tổ chức kỳ họp theo hướng ngắn gọn, thực chất. Công tác giám sát lựa chọn đúng, trúng vấn đề, nhất là những vấn đề đang được dư luận xã hội quan tâm. Việc ban hành nghị quyết của HĐND được thực hiện đảm bảo theo quy định của pháp luật, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, trong đó có rất nhiều nghị quyết về chủ trương đầu tư các công trình, dự án trên địa bàn.

t5.jpg

Trên tinh thần tập trung, dân chủ, tại các kỳ họp HĐND, Thường trực HĐND thành phố đều chủ động phối hợp với UBND, ủy ban MTTQ và các cơ quan tư pháp để thống nhất về chương trình, nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp. Công tác điều hành kỳ họp được chủ tọa kỳ họp điều hành dân chủ, linh hoạt, giảm thời gian trình bày báo cáo, tăng thời gian thảo luận làm rõ những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, tạo sự thống nhất, phát huy dân chủ trong thảo luận, quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương. Đại biểu tham dự kỳ họp đã đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng làm rõ những vấn đề còn ý kiến khác nhau, tạo đồng thuận cao, phát huy tối đa kinh nghiệm và trí tuệ của đại biểu, góp phần nâng cao cả về số lượng và chất lượng phát biểu của các đại biểu HĐND... Việc ban hành nghị quyết của HĐND cũng được thực hiện theo đúng quy trình và quy định của pháp luật, trong 6 tháng đầu năm 2024, HĐND thành phố khóa XXII đã tổ chức thành công 03 kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định những nội dung quan trọng;  thông qua 84 nghị quyết về công tác cán bộ, về chủ trương đầu tư các dự án về giao thông, hạ tầng đô thị, công trình dân dụng, giáo dục; điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án

t4 (1).jpg
Thực hiện phòng họp không giấy tại kỳ họp HĐND thành phố

Bên cạnh đó, HĐND thành phố cũng đã thực hiện phòng họp không giấy tờ trong các kỳ họp HĐND, góp phần từng bước đổi mới hoạt động của HĐND trên địa bàn.

Cùng với việc quan tâm xây dựng nghị quyết và ban hành nghị quyết đáp ứng yêu cầu phát triển, HĐND thành phố cũng đã nêu cao vai trò của cơ quan dân cử trong việc giám sát những vấn đề thuộc thẩm quyền, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước và vai trò của HĐND trong việc xem xét các vấn đề quan trọng của địa phương; những vấn đề cử tri và Nhân dân thành phố quan tâm, những khó khăn, bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, phường, xã. Sau giám sát Thường trực HĐND, các Ban HĐND thành phố đã ban hành kết luận giám sát, báo cáo giám sát gửi đến đơn vị chịu sự giám sát để làm cơ sở khắc phục những tồn tại, hạn chế và kiến nghị với UBND thành phố và các đơn vị liên quan có trách nhiệm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho đơn vị, phường, xã.Việc giám sát trực tiếp thông qua hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn đã được HĐND thành phố triển khai tại các kỳ họp thường kỳ...

Xác định công tác tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn, thư khiếu nại tố cáo của công dân cũng là một kênh thông tin quan trọng trong hoạt động của HĐND, vì vậy từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, HĐND thành phố luôn thực hiện nghiêm việc xây dựng lịch tiếp công dân theo định kỳ.Các tổ đại biểu HĐND thành phố tổ chức thực hiện kế hoạch tiếp công dân theo quy định;  08/08 tổ đại biểu HĐND thành phố đã thực hiện lịch tiếp công dân quý I, quý II năm 2024 tại đơn vị bầu cử theo đúng kế hoạch. Các tổ đại biểu HĐND thành phố đã thực hiện việc khảo sát những đề xuất, kiến nghị của cử tri sau hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp HĐND thành phố.

Có thể khẳng định, từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, hoạt động của HĐND thành phố đã có nhiều đổi mới đi vào hiệu quả, thực chất. Các vấn đề trong đời sống xã hội được xem xét kỹ càng, thấu đáo, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương. Vai trò của người đại biểu HĐND được phát huy, đã bám sát vào nhiệm vụ chính trị của từng địa phương để quyết nghị những vấn đề thuộc thẩm quyền. Hoạt động của thường trực HĐND, các ban của HĐND, tổ đại biểu HĐND tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng, các nghị quyết ban hành đã góp phần vào sự phát triển chung của thành phố, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu mà Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 21, nhiệm kỳ 2020-2025 đã quyết nghị./

 

Lê Thảo