date
Đường dây nóng:

Đoàn công tác của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Thành ủy thành phố Thanh Hóa

Đăng lúc: 00:00:00 30/09/2022 (GMT+7)

Sáng ngày 30/9, đồng chí Nguyễn Lam, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó Trưởng đoàn kiểm tra Trung ương đã có buổi làm việc với Thành ủy thành phố Thanh Hóa về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Các Quy định số 08, Quy định 37, Kết luận số 21 của Ban chấp hành Trung ương và Kế hoạch số 03 -KL/TƯ, ngày 01/12/2021 của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận số 21.

Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, cơ quan UBKT Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương, các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy. Tiếp đoàn về phía TP. Thanh Hóa có đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; các đồng chí Ủy viên BTV Thành ủy; Đảng ủy phường Trường Thi, Đảng ủy Công an thành phố.

IMG_1664523302187_1664523330256.jpg
Toàn cảnh hội nghị
.

Báo cáo với đoàn công tác của Ban bí thư Trung ương Đảng, từ năm 2019 đến nay, Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Thanh Hóa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ thành phố đến cơ sở thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Quy định 08, Quy định 37, Kết luận 21, Kế hoạch 03 của Ban chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị, theo đúng chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy phù hợp với tình hình thực tiễn của thành phố. Kết quả thực hiện đã tạo sự chuyển biến tích cực trong hệ thống chính trị, từng bước thiết lập kỷ luật, kỷ cương, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đã ban hành kế hoạch hành động, các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết với trên 80 nghìn lượt cán bộ, đảng viên công chức, viên chức tham gia học tập đạt 96%. Đại đa số đảng viên trong toàn Đảng bộ đã chấp hành nghiêm túc các quy định của Đảng; tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống; nêu cao tinh thần đấu tranh phòng, chống tham nhũng, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác.

Trong kiểm tra đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng hàng năm đã nghiêm túc thực hiện tự phê bình và phê bình với tinh thần thẳng thắn trung thực, cầu thị, xây dựng; từng bước khắc phục cách làm mang tính hình thức, nể nang, né tránh, ngại va chạm.

Từ năm 2019 đến nay, Cấp ủy, ủy ban kiểm tra từ thành phố đến cơ sở đã thực hiện giám sát chuyên đề với 6 tập thể và 12 cá nhân; 38 cuộc thanh tra … Ban Thường vụ Thành ủy đã phê bình đối với 4 Đảng ủy cơ sở và người đứng đầu chưa thực hiện tốt việc triển khai học tập nghị quyết. Ủy ban kiểm tra các cấp đã xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng bằng hình thức khiển trắc; 29 đảng viên do vi phạm đạo đức, lối sống.

Công tác kiểm tra giám sát của cấp ủy sau kiểm điểm, phê bình được chú trọng, do đó, các tập thể lãnh đạo, cán bộ đảng viên được phê bình đã có chuyển biến tích cực, viết bản cam kết để thực hiện và nghiêm túc khắc phục, sửa chữa những hạn chế khuyết điểm.

Thành ủy, UBND thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa các cơ chế, chính sách của TW, của tỉnh; lựa chọn các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; quyết liệt đeo bám trong chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, các “điểm nghẽn”, để tạo điều kiện môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội và Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” được phát huy; các khiếu nại tố cáo, những tâm tư, nguyện vọng chính đáng, bức xúc trong Nhân dân được quan tâm giải quyết kịp thời, không để trở thành điểm nóng.

Thành ủy thành phố kiến nghị đối với Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn về việc nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” cụ thể, phù hợp với từng loại hình cơ sở đảng và các đối tượng đảng viên; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác đảng.

Đối với Ban chấp hành Trung ương, Bộ chính trị, Ban Bí thư ban hành hướng dẫn cụ thể để tạo điều kiện thuận lợi trong sinh hoạt đảng cho sinh viên, đảng viên trẻ đi làm ăn xa, đảng viên là lao động tự do, sinh hoạt đảng trong điều kiện thiên tai, dịch bệnh kéo dài…; sửa đổi quy định về chức năng, nhiệm vụ của một số loại hình tổ chức cơ sở đảng cho phù hợp; sử đổi, b sung hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan đến công tác quy hoạch, quản lý đất đai, đầu tư xây dựng, quản lý tài sản công, huy động nguồn lực xã hội hóa, công tác tổ chức bộ máy và biên chế cán bộ công chức…

Hội nghị dành phần lớn thời gian để các đại biẻu thảo luận, chỉ rõ kết quả đạt được, nguyên nhân, cách làm hay, hiệu quả từ cơ sở như: vai trò nêu gương của người đứng đầu, gắn trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ…. và những bất cập, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện tại cơ sở cần có sự điều chỉnh, bổ sung về thể chế, tổ chức bộ máy…

IMG_1664523302188_1664523320928.jpg
 
Đồng chí Nguyễn Lam, Phó Trưởng Ban Dân vận, Phó Trưởng đoàn kiểm tra Trung ương phát biểu Kết luận hội nghị.

Phát biểu Kết luận hội nghị đồng chí Nguyễn Lam, Phó Trưởng Ban Dân vận, Phó Trưởng đoàn kiểm tra Trung ương đánh giá cao sự chủ động, chuẩn bị các nội dung, văn bản của Thành ủy thành phố Thanh Hóa cho đoàn công tác làm việc, nhất là các ý kiến thảo luận, những cách làm hay, hiệu quả, mô hình sáng tạo và những đề xuất sát với tình hình hiện nay của thành phố. Đồng chí Phó Trường ban Dân vận TW cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, những nội dung cần bổ sung số liệu thực tế, chỉ rõ mô hình cụ thể những việc đã làm được. Trong công tác kiểm tra, giám sát, phản biện cũng chỉ rõ người, rõ việc; cần có phụ lục chi tiết những góp ý, đề xuất để đoàn tổng hợp. Đồng chí Phó Trưởng ban Dân vận tiếp thu các ý kiến, kiến nghị để đoàn tổng hợp trình Ban Bí thư.

 

Lê Thảo