date
Đường dây nóng:

Điều chỉnh cục bộ quy hoạch thuộc địa giới hành chính phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa

Đăng lúc: 00:00:00 29/09/2022 (GMT+7)

UBND tỉnh vừa quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) Khu trung tâm thành phố Thanh Hóa.

screenshot3-1660118211358680646853-0-0-474-759-crop-1660118217307168797949.png
Theo đó, vị trí khu vực điều chỉnh cục bộ quy hoạch thuộc địa giới hành chính phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa. Các nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch:

Điều chỉnh khu đất xây dựng công trình công cộng (ký hiệu P1) có các chỉ tiêu sử dụng đất: Diện tích 4,0 ha; mật độ xây dựng 35-40%; tầng cao tối đa 04 tầng; hệ số sử dụng đất tối đa 1,6 lần thành:

Đất xây dựng công trình công cộng (ký hiệu P1) có các chỉ tiêu sử dụng đất: Diện tích 3,7 ha; mật độ xây dựng 35-40%; tầng cao tối đa 04 tầng; hệ số sử dụng đất tối đa 1,6 lần

Đất xây dựng công trình công cộng (ký hiệu P1.1) có các chỉ tiêu sử dụng đất: Diện tích 0,3 ha; mật độ xây dựng 40%; tầng cao tối đa 9 tầng; hệ số sử dụng đất tối đa: 3,6 lần.

Xem chi tiết quyết định tại đây:
DT-VBDTPT39961812-8-20221659669198513_liemmx_08-08-2022-20-34-22_signed.pdf

Theo Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa