date
Đường dây nóng:

UBBC thành phố Thanh Hóa: Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026 theo từng Đơn vị bầu cử

Đăng lúc: 00:00:00 23/04/2021 (GMT+7)

Theo đó, căn cứ Khoản 2 Điều 58 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 25/6/2015; Căn cứ Quyết định số 25/QĐ-UBBC ngày 01/3/2021 của Ủy ban bầu cử thành phố Thanh Hóa về việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Thanh Hóa khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026; Căn cứ danh sách những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026 do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Thanh Hóa giới thiệu.

Ủy ban Bầu cử thành phố Thanh Hóa đã Công bố danh sách chính thức 64 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026 tại 08 đơn vị bầu cử trên toàn thành phố để bầu 40 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026.

* Xem chi tiết Quyết định và danh sách ứng cử đại biểu HĐND thành phố Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021 – 2026:

QD-cong-bo-DS-chinh-thuc-DB-HDND-TP_signed_trieuth.tpthanhhoa_20-04-2021-18-26-51(22.04.2021_11h19p33)_signed.pdf 

Don-vi-so-1.xls

Don-vi-so-2.xls

Don-vi-so-3.xls

Don-vi-so-4.xls

Don-vi-so-5.xls

Don-vi-so-6.xls

Don-vi-so-7.xls

Don-vi-so-8.xls
Thùy Dung