date
Đường dây nóng:

Thành phố Thanh Hóa sẵn sàng cho ngày hội của toàn dân

Đăng lúc: 00:00:00 21/05/2021 (GMT+7)

Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử của thành phố Thanh Hóa cơ bản đã hoàn tất, đảm bảo tiến độ, kế hoạch theo luật định. Thành phố cũng đã chủ động xây dựng sẵn sàng các phương án cho ngày hội toàn dân tham gia bầu cử đảm bảo tốt nhất các điều kiện phòng chống dịch COVID – 19.

 

IMG_5561.jpg

IMG_5563.jpg
Hình ảnh tuyên truyền trực quan tại các tuyến đường trung tâm và khu dân cư trên địa bàn thành phố Thanh Hóa

Những ngày này, trên khắp các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tuyến đường chính trên địa bàn thành phố Thanh Hóa rực rỡ cờ, hoa, băng zôn, khẩu hiểu chào mừng ngày bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐB HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh, thành phố Thanh Hóa đã tổ chức các hội nghị quán triệt, tuyên truyền kịp thời, cụ thể, mở rộng đến cấp phường, xã. Từ đó các cấp đã kịp thời nắm bắt, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử với tinh thần chủ động, khẩn trương, dân chủ, đúng luật. Các thành viên ban chỉ đạo và ban bầu cử từ thành phố đến các phường, xã đã chủ động triển khai nhiệm vụ được phân công, đảm bảo các nội dung theo kế hoạch, chủ động kiểm tra, đôn đốc giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của các đơn vị, địa phương về những vấn đề liên quan đến công tác bầu cử. Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, kinh phí được các cơ quan liên quan và các phường, xã quan tâm thực hiện. Thành phố đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhất là thực hiện tốt việc trang trí khánh tiết tại các khu vực bỏ phiếu. Thành ủy, UBND thành phố và các phòng, ban liên quan của thành phố đã ban hành hàng trăm văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phường, xã triển khai đẩy mạnh công tác tuyên truyền cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

IMG_5551.jpg

IMG_5548.jpg
Pano, appic tuyên truyền về công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại trụ sở UBND thành phố và UBND các phường, xã

Thành phố đã đẩy mạnh tuyên truyền trực quan, dựng 40 Pano tấm lớn tại UBND các phường, xã, treo 800 phướn, 6 màn hình Led, 453 băng zôn, 3.500 áp phích, trên 1 nghìn hồng kỳ tại các tuyến đường trung tâm, các khu dân cử, các điểm bỏ phiếu và các điểm công cộng trên địa bàn thành phố. Sản xuất và phát sóng các chương trình truyền thanh trên hệ thống loa truyền thanh của thành phố, sản xuất các chương trình truyền hình phát sóng trên kênh truyền hình của tỉnh, mở chuyên mục “Hướng tơi bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026”… Đến thời điểm này, số lượng tin, bài tuyên truyền về bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 của thành phố là 720 lượt phát thanh, 57 lượt phát truyền hình và 110 tin, bài trên Website thành phố. Thành phố cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch và phương án đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn, phòng chống dịch COVID - 19 trước, trong và sau bầu cử, mọi công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đã được chuẩn bị sẵn sàng. Trên địa bàn thành phố có 251 khu vực bỏ phiếu với tổng số trên 257 nghìn cử tri. Thành phố đã chỉ đạo thường xuyên theo dõi, rà soát cập nhật các cử tri vãng lai, cử tri đang thực hiện cách ly tập trung tại 3 điểm cách ly tập trung và điều trị COVID – 19 để có phương án xử lý. Uỷ ban bầu cử các cấp của thành phố Thanh Hóa đã chủ động xây dựng kế hoạch, phương án sẵn sàng phòng, chống dịch COVID – 19 trong ngày bầu cử.

IMG_5566.jpg

Pano tấm lớn tuyên truyền bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại các tuyến đường lớn trên địa bàn thành phố Thanh Hóa

Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự chung tay ủng hộ của người dân, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, các điều kiện sẵn sàng cho ngày bầu cử của các phường, xã đã hoàn tất và sẵn sàng cho ngày bầu cử 23/5 tới. Tin tưởng rằng ngày bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, trên địa bàn thành phố Thanh Hóa sẽ thành công tốt đẹp và thực sự là ngày hội của toàn dân.


 

Thu Hà