date
Đường dây nóng:

Thành phố Thanh Hóa đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid - 19 trong hoạt động bầu cử

Đăng lúc: 00:00:00 20/05/2021 (GMT+7)

Ngày toàn dân đi bầu cử đã cận kề. Mọi công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đã được các địa phương khẩn trương hoàn thiện từ trang trí địa điểm bỏ phiếu, chuẩn bị băng rôn, pano, áp phích, cho đến công tác hậu cần, an ninh trật tự. Đặc biệt, trong điều kiện hiện nay khi tình hình dịch Covid - 19 đang bùng phát mạnh tại nhiều địa phương và có nhiều diễn biến phức tạp, để cử tri vẫn thực hiện được quyền bỏ phiếu đồng thời đảm bảo an toàn cho cử tri, các địa phương đã sẵn sàng các phương án phòng chống dịch.

z2502428624320_f95b87c82972d97b54757b002ad700bd.jpg

Công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đã được hoàn tất (ảnh Báo Thanh Hóa)

Ngày 16/3/2021, Ch tch UBND tnh ban hành Kế hoch s 51 v vic phòng chng dch Covid - 19 và công tác đảm bo y tế cho cuc bu c đại biu Quc hi khóa XV và bu c đại biu HĐND các cp, nhim k 2021-2026 trên địa bàn tnh Thanh Hóa. Kế hoch nêu rõ mc đích nhm kim soát cht ch và ngăn chn dch Covid – 19 xâm nhp vào địa bàn; đồng thi đảm bo công tác y tế, v sinh an toàn thc phm và kp thi x lý khi có tình hung đột xut xy ra; đảm bo an toàn sc khe cho ng c viên, cán b tham gia các t bu c và c tri trước, trong thi gian din ra các hot động bu c đại biu Quc hi khóa XV và bu c đại biu HĐND các cp, nhim k 2021 - 2026. Ch tch UBND tnh yêu cu cn tp trung trin khai thc hin quyết lit, đồng b, hiu qu công tác phòng, chng dch Covid-19 trên địa bàn; kim soát tt các yếu t nguy cơ, không để dch bnh xâm nhp và lây lan ti cng đồng trước, trong thi gian din ra các hot động bu c. Đảm bo 100% các đim bu c, các hot động ca cuc bu c thc hin đầy đủ khuyến cáo 5K (Khu trang -  Kh khun - Không tp trung - Khong cách - Khai báo y tế) ca B Y tế; 100% các đim bu c được kh khun bng Cloramin B trước và sau cuc bu cử.

z2502430287841_acc7f743acf8c7215f72f4bc80f2184d.jpg

Khu vực bỏ phiếu số 2, phường Đông Sơn chuẩn bị công tác phòng chống dịch Covid-19  

Phường Đông Sơn có 6 đim b phiếu vi hơn 4 nghìn c tri. Để đảm bo an toàn cho c tri khi thc hin quyn b phiếu, ti mi khu vc b phiếu, các Tbu c đều đã chun b đầy đủ  khu trang, nước sát khun, máy đo thân nhit, bng hướng dn 5K. Đ đảm bo khong cách an toàn cho c tri trong thi gian ch đợi đến lượt b phiếu, các t bu c đã xây dựng phương án b trí ghế ngi có khong cách ti thiu 2m.

z2502431487629_a3807d10f90ac1e8e0e1d0e915ff36f3.jpg

Giữ khoảng cách tại điểm bầu cử trường THPT dân tộc nội trú

Đến thi đim nay, tt c các khu vc b phiếu ca các phường, xã trên địa bàn thành phố Thanh Hóa đã hoàn tt công tác chun b. Danh sách ng c viên đại biu được bu cùng các thông tin liên quan ca ng c viên đã được niêm yết công khai ti các khu vc b phiếu. Các hình nh c động, các pano, áp phích tuyên truyn cho ngày bu c đã được trang trí. Các hòm phiếu, bao gm c hòm phiếu ph đều đã chun b đầy đủ.

z2502906950112_860a058d2716365378ebeb245a45bfd9.jpg

Hòm phiếu chính và hòm phiếu phụ được đặt trang trọng tại khu khánh tiết của điểm bầu cử

Trước ngày bu c din ra, các địa phương đã chỉ đạo cán bộ y tế tiến hành phun kh khun ti khu vc b phiếu. Nước ra tay, sát khun, khu trang, máy đo nhit độ đều được chun b đầy đủ.

z2502437219470_314438e4cef49f430c30b9c8bdfb2709.jpg

Cán bộ y tế phường Lam Sơn phun khử khuẩn tại điểm bỏ phiếu số 7, phường Lam Sơn

Để ch động nm bt tình hình phòng chng dch trên địa bàn, chính quyn các phường, xã đã thc hin rà soát, nm bt thông tin tng h dân để kp thi phát hin nhng trường hp đi t vùng dch v hoc có liên quan đến người mc Covid – 19 và phương án bu c đối vi nhng trường hp đang thc hin cách ly ti nhà.

Thành phố Thanh Hóa có 251 khu vực bỏ phiếu, trong đó có 7 khu vực bỏ phiếu riêng. Bên cnh vic trin khai thc hin đầy đủ, đúng quy định ca pháp lut v công tác bu c, y ban bu c từ thành phố đến các phường, xã đã ch động rà soát, nm chc tình hình, kp thi ch đạo gii quyết nhng vn đề phát sinh liên quan đến dch Covid -19, to điu kin cho tt c công dân được thc hin quyn, nghĩa v ca mình trong bu c, để ngày bu c thc s tr thành ngày hi toàn dân./.Thu Hiền