date
Đường dây nóng:

Phường Tào Xuyên tích cực chuẩn bị cho công tác bầu cử Đại biểu QH khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Đăng lúc: 00:00:00 28/04/2021 (GMT+7)

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp (HÐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được diễn ra vào chủ nhật, ngày 23-5-2021. Ðây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân. Những ngày này, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử trên địa bàn phường Tào Xuyên đang được triển khai tích cực, đảm bảo đúng pháp luật, đúng tiến độ theo quy định.

 z2459768071465_43c0b1e8614609ed96e0336642683d2f.jpg

Phường Tào Xuyên treo băng zôn, khẩu hiện tuyên truyền về bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

Xác định công tác bầu cử là nhiệm vụ hết sức quan trọng là nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, ngay sau khi tiếp thu các văn bản chỉ đạo của Tỉnh, thành phố về công tác bầu cử, phường Tào Xuyên đã thành lập Ban Chỉ đạo Bầu cử, Uỷ ban Bầu cử phường và các tiểu ban giúp việc, xây dựng và ban hành kế hoạch lãnh, chỉ đạo và kế hoạch thực hiện về công tác bầu cử. Để cuộc bầu cử diễn ra đúng luật, đạt kết quả cao nhất, ngoài công tác hiệp thương, lựa chọn người ứng cử đảm bảo cơ cấu, thành phần, số lượng và tiêu chuẩn đại biểu, cấp ủy, chính quyền, MTTQ các đoàn thể phường đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Bầu cử Quốc hội; đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) các cấp; Luật Tổ chức chính quyền địa phương đến cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên và toàn thể Nhân dân trên địa bàn phường. Bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: tuyên truyền trên loa truyền thanh của phường, phố tại các hội nghị phố, thôn, treo băng zôn, khẩu hiệu, dựng Pano, áp phích tại trụ sở các cơ quan, đơn vị, trường học, dọc các tuyến đường chính trên địa bàn phường và các điểm công cộng các nhà văn hóa phố thôn để người dân hiểu được tầm quan trọng, mục đích ý nghĩa của cuộc bầu cử để từ đó lựa chọn, giới thiệu và bầu được những người đủ tiêu chuẩn, xứng đáng vào cơ quan quyền lực Nhà nước.

Đến thời này, công tác chuẩn bị cho bầu cử của phường đang được triển khai đúng tiến độ, các bước được tiến hành chặt chẽ, công khai, dân chủ, đúng quy định. Phường đã thành lập ban chỉ đạo bầu cử gồm 8 thành viên, UB bầu cử phường gồm 11 thành viên, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên phụ trách từng chi bộ, tổ dân phố, xây dựng kế hoạch tổ chức bầu cử. Sau hội nghị hiệp thương lần ba phường đã chốt danh sách chính thức 35 đại biểu ứng cử ĐB HĐND phường nhiệm kỳ 2021 – 2026, ấn định 6 đơn vị bầu cử và thành lập các tổ bầu cử ở khu vực bỏ phiếu theo quy định. Các đại biểu được giới thiệu ứng cử đều là những người có đức, có tài, có uy tín trong cơ quan, đơn vị và cộng đồng dân cư. Hiện nay phường đang tiếp tục hướng dẫn các đại biểu xây dựng kế hoạch hành động và chuẩn bị tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử ĐBQH khóa XV, ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 vận động bầu cử.

Từ nay đến ngày diễn ra cuộc bầu cử, phường tiếp tục theo dõi, nắm bắt tình hình thực hiện kiểm tra, giám sát thường xuyên, đột xuất và theo kế hoạch về việc chấp hành pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, tiến độ thực hiện các công việc theo đúng kế hoạch thành phố giao. Kiểm tra danh sách, niêm yết danh sách đại biểu, kiểm tra rà soát danh sách cử tri, bảo quản con dấu và thẻ cử tri. Trang trí, hòm phiếu khu vực các điểm bỏ phiếu và các cơ sở vật chất…tạo điều kiện tốt nhất để ngày bầu cử được diễn ra an toàn, đúng luật và hiệu quả cao.Thu Hà