date
Đường dây nóng:

Hoằng Đại có 48 người được giới thiệu đại biểu HĐND xã

Đăng lúc: 00:00:00 12/04/2021 (GMT+7)

Để chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, Ban chỉ đạo bầu cử xã Hoằng Đại đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai công tác bầu cử trên địa bàn theo đúng tiến độ.

  IMG-5686.jpg

 Băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền bầu cử treo tại các trục đường chính của xã Hoằng Đại

Thực hiện kế hoạch của Ban chỉ đạo Bầu cử thành phố, xã Hoằng Đại đã thành lập Ban chỉ đạo bầu cử với 13 thành viên phân công 3 tổ chỉ đạo do các đồng chí ủy viên BTV Đảng ủy làm tổ trưởng. UBND xã ban hành Quyết định thành lập Ủy ban bầu cử xã gồm 11 thành viên. Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ hai, xã Hoằng Đại có 48 người được giới thiệu đại biểu HĐND xã.

Để làm tốt công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, trong thời gian vừa qua, xã Hoằng Đại đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ về Luật bầu cử, những nội dung về quyền, nghĩa vụ của công dân trong bầu cử, ứng cử; nắm vững tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp để lựa chọn, bầu những người đủ tiêu chuẩn, từ đó nêu cao tinh thần dân chủ, trách nhiệm và quyền lợi của mỗi người dân, để ngày bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 diễn ra vào ngày 23/5/2021 thực sự là ngày hội của toàn dân.
Kim Dung