date
Đường dây nóng:

Giám sát công tác bầu cử HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tại phường Đông Hải và Quảng Đông

Đăng lúc: 00:00:00 08/04/2021 (GMT+7)

Thực hiện chương trình công tác của HĐND thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021, đoàn công tác của HĐND thành phố do đồng chí Đỗ Thị Bảy – Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố làm trưởng đoàn đã giám sát công tác bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tại phường Đông Hải và Quảng Đông. Cùng đi có đại diện các Ban pháp chế, Ban KT-XH của HĐND, lãnh đạo MTTQ, phòng Nội vụ thành phố.

 đồng chí Đỗ Thị Bảy - Phó Chủ tịch HĐND thành phố, trưởng đoàn công tác của thành phố giám sát công tác bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại phường Đông hải IMG_8498.jpg

Đoàn công tác của HĐND thành phố giám sát công tác chuẩn bị cho bầu của HĐND các cấp tại phường Đông Hải

Theo báo cáo của lãnh đạo UBND các phường, đến nay Ủy ban bầu cử của các phường đã ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu HĐND phường được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử; Công tác tiếp nhận hồ sơ của những người ứng cử đại biểu HĐND; Việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu HĐND phường được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử; Việc xác định và phê chuẩn khu vực bỏ phiếu; Lập danh sách cử tri; Công tác chuẩn bị tài liệu, cơ sở vật chất phục vụ công tác bầu cử; Công tác tuyên truyền; An ninh, trật tự được đảm bảo. Việc giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo trong công tác bầu cử và phòng, chống dịch Covid-19... cũng đều đã được 2 phường Đông Hải và Quảng Đông lên kế hoạch thực hiện khá chặt chẽ và đồng bộ.

đồng chí Đỗ Thị Bảy - Phó Chủ tịch HĐND thành phố, trưởng đoàn công tác của thành phố giám sát công tác bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại phường Quảng Đông.jpg

Đồng chí Đỗ Thị Bảy – Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố, trưởng đoàn giám sát công tác chuẩn bị cho bầu của HĐND các cấp phát biểu tại phường Quảng Đông

Sau khi nghe các ý kiến trao đổi thảo luận từ phía các thành viên trong đoàn giám sát với địa phương, các đồng chí trong đoàn giám sát ghi nhận công tác chuẩn bị cho công tác bầu cử HĐND các cấp của phường Đôgn Hải và Quảng Đông. Nhìn chung công tác triển khai bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 được Đảng ủy, HĐND, UBND 2 phường quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao; tập trung thực hiện đảm bảo thời gian, chất lượng và tiến độ theo quy định của pháp luật.Việc ban hành và gửi các văn bản đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị, tổ dân phố được thực hiện khá chu đáo.Việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử đảm bảo đúng thời gian, thành phần, số lượng theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện các bước trong công tác bầu cử, cấp ủy chính quyền 2 địa phương vẫn còn tồn tại một số thiếu sót, do đó các thành viên trong  đoàn giám sát đã yêu cầu Ủy ban bầu cử 2 phường tiếp tục tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới đó là: trong quá trình triển khai thực hiện cần hết sức cẩn trọng, chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng của cử tri, đặc biệt chú trọng giải quyết vấn đề đơn thư ảnh hưởng đến cuộc bầu cử. Sau khi lấy ý kiến của cử tri nơi cư trú, thì tiến hành hiệp thương lần 3. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong đó bám sát sự chỉ đạo của thành phố  để tuyên truyền đồng thời  tiếp thu các ý kiến của đoàn giám sát, tổ chức thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.


 

Thu Hiền