date
Đường dây nóng:

Trung tâm Chính trị thành phố Thanh Hóa luôn đổi mới phương pháp giảng dạy

Đăng lúc: 00:00:00 02/11/2023 (GMT+7)

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, trong những năm qua, Trung tâm Chính trị thành phố luôn đổi mới phương pháp giảng dạy, từng bước nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

20230919_150945.jpg
Lãnh đạo Trung tâm Chính trị thành phố trao giấy chứng nhận cho học viên có thành tích xuất sắc tại lớp bồi dưỡng lý luận chính trị.

Hằng năm, Trung tâm Chính trị thành phố đã tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy về công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, đối tượng Đảng trên địa bàn. Đồng thời, chủ động phối hợp với các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Thành ủy, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ thành phố, các đoàn thể chính trị tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức mở các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Nội dung chương trình và tổ chức các lớp học phù hợp với từng thời điểm và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương. Với phương châm “Học đi đôi với hành”, Trung tâm Chính trị thành phố đã không ngừng đổi mới hoạt động giảng dạy, coi trọng việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho bài giảng; đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng mở rộng liên hệ giữa lý luận và thực tiễn, tăng cường đối thoại giữa giảng viên và người học.

Năm 2023, Trung tâm Chính trị phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy, các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan thực hiện hiệu quả các hoạt động, nhiệm vụ đề ra mở các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới; các lớp chuyên đề; các lớp tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho bí thư, phó bí thư chi bộ phố thôn; quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng; xuất bản cuốn sách “Giáo dục truyền thống lịch sử Đảng bộ thành phố Thanh Hóa”, biên soạn tài liệu tuyên truyền cảm tình Đảng dành cho học sinh khối 10 và nhận thức về Đảng dành cho học sinh khối 11 trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, sưu tầm và biên soạn cuốn sách “Những địa chỉ đỏ thành phố Thanh Hóa” qua đó, công tác giáo dục Lý luận chính trị và lịch sử Đảng của thành phố hoàn thành tốt kế hoạch đề ra. Điểm nổi bật, Trung tâm Chính trị đã có những việc làm mới, vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong việc tuyên truyền, định hướng nhận thức về Đảng cho học sinh khối lớp 10, lớp 11 trên địa bàn thành phố và trong việc tổ chức các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đã vận dụng linh hoạt, sáng tạo về thời gian, địa điểm mở lớp, lựa chọn phương pháp, nội dung phù hợp với đối tượng; phối hợp với Đảng ủy, chi bộ các trường THPT và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên thành phố tổ chức trao giấy chứng nhận lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú là học sinh các trường THPT trên địa bàn thành phố và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên tại Lễ chào cờ của các Nhà trường. Đưa vào sử dụng từ năm học 2023 - 2024 bộ tài liệu tuyên truyền cảm tình Đảng, nhận thức về Đảng cho học sinh trung học phổ thông (khối lớp 10, lớp 11) trên địa bàn thành phố bằng video được thiết kế hình thức đồ họa và ghi âm nội dung bằng 02 giọng đọc nam, nữ. Kết quả: đã tổ chức được 12 kỳ sinh hoạt chuyên môn; phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức 09 kỳ sinh hoạt báo cáo viên trực tiếp và trực tuyến với trên 1.200 lượt báo cáo viên và cộng tác viên dư luận xã hội tham dự. Công tác giáo dục Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng của thành phố Thanh Hóa đã vượt chỉ tiêu 04 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới so với kế hoạch đề ra.

Kết thúc mỗi khóa học, 100% học viên đạt yêu cầu, bảo đảm nội dung toàn diện, nâng cao được nhận thức lý luận chính trị và yêu cầu hoạt động thực tiễn của học viên. Qua khảo sát thực tế công tác cán bộ ở cơ sở của thành phố cho thấy, hầu hết những cán bộ đã qua các lớp bồi dưỡng tại trung tâm sau khi về địa phương công tác đã biết vận dụng những kiến thức học được vào thực tiễn để giải quyết những công việc cụ thể, góp phần làm chuyển biến tình hình kinh tế - xã hội ở cơ sở, được cấp ủy, chính quyền đánh giá cao.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Trung tâm Chính trị thành phố tiếp tục bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy, đa dạng hóa các loại hình bồi dưỡng. Đổi mới phương pháp giảng dạy phát huy tính tích cực của người học, gắn liền với nhiệm vụ thực tiễn tại địa phương để học viên dễ tiếp thu, xác định rõ trách nhiệm, làm tốt công tác tham mưu, xử lý tốt các tình huống tại cơ sở. Đồng thời tiếp tục phát huy trình độ, năng lực của đội ngũ giảng viên kiêm chức, lực lượng cộng tác viên, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ giảng viên chuyên trách.

Lê Thảo