date
Đường dây nóng:

Trong 2 tháng đầu năm thành phố kết nạp được 231 đảng viên mới

Đăng lúc: 00:00:00 18/03/2024 (GMT+7)

Với sự nghiêm túc, trách nhiệm từ khâu lãnh đạo, tạo nguồn đến kết nạp, thành phố Thanh Hóa luôn hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kết nạp đảng viên, bổ sung cho Đảng thêm nguồn sinh lực mới.

z5260378213182_6d50c47a1bb68c70928cb5feddca0a1d.jpg
Chi bộ phố Tân Nam, phường Nam Ngạn kết nạp đảng viên mới.

Là đảng bộ được giao chỉ tiêu kết nạp Đảng lớn, Ban Thường vụ Thành ủy đã thành lập ban chỉ đạo phát triển tổ chức đảng và đảng viên thành phố. Sau khi thành lập ban chỉ đạo, 5 tổ công tác do các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy làm tổ trưởng cũng được thành lập để chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc việc phát triển tổ chức đảng và đảng viên theo khối phường - xã, khối đơn vị hành chính - sự nghiệp, khối trường THPT và khối doanh nghiệp. Ban Tổ chức Thành ủy phối hợp với các ban xây dựng Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Thành ủy và các đảng bộ, chi bộ trực thuộc chủ động khảo sát, báo cáo nguồn quần chúng đủ điều kiện, tiêu chuẩn để xây dựng kế hoạch tạo nguồn.

Với số lượng đông đảo, trường học chính là mảnh đất nhiều tiềm năng để ươm những “mầm xanh” cho Đảng. Vì thế, Thường trực Thành ủy đã làm việc với bí thư các đảng bộ, chi bộ, hiệu trưởng các trường THPT, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên thành phố, đồng thời giao chỉ tiêu và xác định các tiêu chuẩn cụ thể về kết nạp Đảng đối với học sinh.

Kết quả phát triển đảng viên là tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên hằng năm. Do đó, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Thành ủy đều xây dựng kế hoạch cụ thể của từng tháng, quý, năm và phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng đồng chí cấp ủy viên. Đảng ủy các phường, xã cũng thành lập ban chỉ đạo phát triển tổ chức đảng và đảng viên do đồng chí bí thư đảng ủy phường, xã làm trưởng ban. Từ sự quán triệt, triển khai đồng bộ, quyết liệt của cấp ủy từ thành phố đến cơ sở, công tác phát triển tổ chức đảng và đảng viên trên địa bàn thành phố đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Năm 2023, có 109 đảng bộ, chi bộ cơ sở đã cử được 1.253 quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, đạt 117% so với kế hoạch đề ra. Nhờ đó mà năm 2023, Đảng bộ thành phố Thanh Hóa đã kết nạp được 735 đảng viên mới đạt 104% chỉ tiêu Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao. Trong 2 tháng đầu năm 2024, Đảng bộ thành phố đã kết nạp được 231 đảng viên mới.

Năm 2024, Đảng bộ thành phố phấn đấu kết nạp 817 đảng viên mới. Để hoàn thành chỉ tiêu rất cao này, các cấp ủy đảng từ thành phố đến cơ sở đã thẳng thắn nhận diện, chỉ rõ những khó khăn tồn tại. Từ đó, đề ra các giải pháp khắc phục những rào cản, quyết tâm đưa công tác phát triển Đảng ngày càng đi vào chiều sâu, bảo đảm cả số lượng và chất lượng.

 

Lê Thảo