date
Đường dây nóng:

Thành phố vượt chỉ tiêu kết nạp đảng viên Ban Thường vụ Tỉnh giao

Đăng lúc: 00:00:00 17/11/2023 (GMT+7)

Đảng bộ thành phố Thanh Hoá phố có gần 25.000 đảng viên sinh hoạt tại 108 tổ chức cơ sở Đảng (trong đó 63 đảng bộ, 45 chi bộ); có 690 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Số đảng viên kết nạp mới tính đến hết tháng 10 năm 2023 đạt 735 đảng viên, đạt 104% Ban Thường vụ Tỉnh uỷ giao.

z4887239087728_0bf06e93bc17b0ab806963f977c539b5.jpg
Đảng viên mới đọc lời tuyên thệ trước cờ Đảng, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Để có được kết quả trên Ban Thường vụ Thành ủy thành phố đã quán triệt triển khai đồng bộ, khoa học, quyết liệt từ thành phố đến cơ sở về công tác phát triển tổ chức đảng và đảng viên theo tinh thần Nghị quyết 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; Kế hoạch số 147-KH/TU, ngày 14/02/2023 phát triển tổ chức đảng và đảng viên năm 2023, cấp uỷ từ thành phố đến cơ sở đã triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển tổ chức đảng và đảng viên; quần chúng nhận thức vai trò, trách nhiệm, niềm tự hào được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Từ đó giúp quần chúng giác ngộ, tích cực phấn đấu, tu dưỡng bản thân, tự nguyện viết đơn xin vào Đảng.

Với cách làm bài bản, sáng tạo, trong 10 tháng đầu năm 2023 thành phố đã thành lập mới được 15 chi bộ trực thuộc đảng uỷ phường, xã với tổng số 98 đảng viên (Trong đó: 04 chi bộ trạm y tế; 04 chi bộ trường học ngoài công lập; 07 chi bộ doanh nghiệp cổ phần). Để tạo nguồn quần chúng cho kết nạp đảng, các đảng bộ, chi bộ đã rà soát, chuẩn bị nguồn đảm bảo chất lượng, tính đến hết tháng 10/2023, 109 đảng bộ, chi bộ cơ sở cử được 1.253 quần chúng tham gia lớp nhận thức về Đảng, đạt 117% so với chỉ tiêu đặt ra của Ban Thường vụ Thành uỷ.

Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Thành uỷ phối hợp với Trung tâm Chính trị thành phố tham mưu cho Ban Thường vụ Thành uỷ xây dựng bộ tài liệu cảm tình Đảng cho học sinh khối 10; tài liệu nhận thức về Đảng cho học sinh khối 11 về quá trình thành lập, lãnh đạo cách mạng Việt Nam của Đảng cộng sản Việt Nam; thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng Bí Thư của Đảng qua các thời kỳ.

Cùng với việc triển khai các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, các cấp ủy từ thành phố đến cơ sở đã quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi công tác phát triển tổ chức đảng và đảng viên. Nhiều đảng bộ, chi bộ có cách làm hay, hiệu quả để bồi dưỡng quần chúng ưu tú phấn đấu, tích cực học tập, công tác lập thành tích để được giới thiệu vào hàng ngũ của Đảng, điển hình các đảng bộ, chi bộ khối trường THPT trực thuộc Đảng bộ Thành phố. Đến nay, sau 10 tháng thực hiện Đảng bộ thành phố Thanh Hoá đã vượt 4% chỉ tiêu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ giao về công tác phát triển Đảng viên và đạt 90% chỉ tiêu đề ra của Ban Thường vụ Thành uỷ.

Từ kết quả đạt được, trong thời gian tới, bám sát sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác phát triển Đảng, Ban Thường vụ Thành uỷ thành phố xây dựng kế hoạch phát triển Đảng năm 2024, phù hợp với tình hình thực tế tại địa bàn thành phố và quyết tâm thực hiện thắng lợi chỉ tiêu giao của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ trong năm 2024. Trong đó, quan tâm đến khảo sát, chuẩn bị tốt nguồn đào tạo, bồi dưỡng, giúp đỡ để quần chúng được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

 

Lê Thảo