date
Đường dây nóng:

Thành phố Thanh Hóa đẩy mạnh học tập và làm theo Bác

Đăng lúc: 00:00:00 23/12/2021 (GMT+7)

Sau 5 năm, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại thành phố Thanh Hóa đã đạt được nhiều kết quả quan trọng; tạo chuyển biến tích cực toàn diện trong nhận thức, tư tưởng, lập trường chính trị của mỗi cán bộ, đảng viên trong các tổ chức đảng từ thành phố đến cơ sở.

 
11-kiem-tra-cong-tac-giai-phong-mat-bang.jpg
Lãnh đạo Thành ủy Thanh Hóa đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở

Nhận thức rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05) sẽ tác động tích cực đến phẩm chất đạo đức của mỗi cán bộ, đảng viên nên ngay từ khi triển khai thực hiện, Ban Thường vụ Thành ủy Thanh Hóa luôn coi đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Để phục vụ cho công tác triển khai học tập Chỉ thị, trong 5 năm (2016 – 2021), địa phương đã ban hành 144 văn bản để tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện từ thành phố đến cơ sở.

Trên cơ sở đó, các đảng ủy, chi ủy trực thuộc, các tổ chức chính trị - xã hội đã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị mình; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị từ người đứng đầu cho đến mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên.

Ban Thường vụ Thành ủy Thanh Hóa đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng quán triệt, triển khai bài bản có hiệu quả Chỉ thị số 05 và các chuyên đề toàn khóa, hằng năm, chuyên đề 50 năm Thanh Hóa thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh với 04 hội nghị cho trên 1.200 lượt cán bộ chủ chốt thành phố học tập các chuyên đề. Các cấp ủy đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể cơ quan, đơn vị tổ chức được 931 hội nghị. Ban Tuyên giáo, Trung tâm Chính trị thành phố đã mở 21 hội nghị quán triệt cho 46 đảng bộ, chi bộ trực thuộc Thành ủy, với hơn 6.000 lượt cán bộ, đảng viên tham gia học tập.

“Việc tổ học tập Chỉ thị 05 đã được triển khai sáng tạo, đổi mới, linh hoạt với tình hình thực tiễn bằng nhiều hình thức như: Hội nghị học tập trực tiếp; trực tuyến; trưng bày tư liệu, hình ảnh, phát thanh – truyền hình, đăng tải trên website thành phố…đã phục vụ hiệu quả công tác nghiên cứu, học tập và sinh hoạt cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều cán bộ, đảng viên và nhân dân được tham gia học tập” - Đồng chí Lê Anh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thanh Hóa cho biết.

Cùng với đó, các tập thể, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên của thành phố đều xây dựng kế hoạch tu dưỡng cá nhân, đề ra các biện pháp khắc phục khuyết điểm và hạn chế thiếu sót, đăng ký, cam kết với chi bộ, cơ quan, đơn vị về khắc phục, phòng và chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, hằng tháng được đánh giá trong các buổi sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đoàn thể… Qua đó, các cấp ủy, chính quyền tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05, nhất là sự nêu gương về đạo đức, lối sống, sát dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, chủ động đối thoại với dân và cấp dưới, không để xảy ra điểm nóng hoặc những vấn đề bức xúc, nổi cộm liên quan đến đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ.

2-kiem-tra-cong-tac-giai-phong-mat-bang-1.jpg
Thông qua các mô hình, cuộc vận động, việc thực hiện Chỉ thị 05 ở thành phố Thanh Hóa còn góp phần thực hiện thành công giải phóng mặt bằng nhiều dự án lớn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương

Để tăng hiệu quả, thành phố Thanh Hóa đã đưa nội dung học tập Chỉ thị 05 vào chương trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, lồng ghép với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Trong việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với phong trào thi đua, cuộc vận động đã tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong mỗi cơ quan, đơn vị như: Thành phố Thanh Hóa với các "phiên chợ 0 đồng" phục vụ nhân dân các địa bàn thời điểm bùng phát dịch COVID-19;  Công an thành phố với phong trào “Xây dựng hình ảnh người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ; xã, phường với các phong trào “Xây dựng phường kiểu mẫu; xây dựng nông thôn mới nâng cao; phát triển sản phẩm OCOP”; ngành giáo dục với phong trào “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo; mỗi học sinh phải là cháu ngoan Bác Hồ”…

Nhờ học tập Chỉ thị 05, mỗi cán bộ, đảng viên địa phương luôn ý thức tự giác thực hiện sự gương mẫu, chấp hành, tự giác thực hiện các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nêu cao ý thức, trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, để tạo tính lan tỏa sâu rộng phong chào học tập Chỉ thị 05, địa phương còn đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành thường xuyên của các tổ chức đảng, phường, xã, cơ quan, đơn vị, thôn, tổ dân phố thông qua các phong trào, cuộc vận động sát thực tiễn đời sống, xã hội như: phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ môi trường...

Qua đó, ở cơ sở nhiều đảng viên đã phát huy được tinh thần nêu gương, cùng gia đình thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước như: phong trào hiến đất và tài sản trên đất làm đường tại các phường, xã như: Đông Sơn, Thiệu Khánh, Đông Cương; tham gia công tác thiện nguyện, giúp đỡ những người yếu thế… Nhiều cá nhân đã có những việc làm “bình dị mà cao quý” như: Ông Ngô Thọ Chính, tổ trưởng tổ quản trang, Nghĩa trang Liệt sỹ Hàm Rồng; đồng chí Lê Văn Tập, đảng viên chi bộ Tổ dân phố Quảng Xá, phường Đông Vệ; đồng chí Trần Huyền Trang, Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Tân Sơn…

Ngoài ra, qua các phong trào, cuộc vận động thực hiện Chỉ thị 05, trong 5 năm qua địa phương đã giải phóng mặt bằng thành công 336 dự án, trong đó có 60 dự án quy mô lớn, với 19.224 hộ bị ảnh hưởng, 665,14 ha đất thu hồi, giá trị bồi thường đã phê duyệt 2.795 tỷ đồng, bố trí tái định cư cho 1483 hộ với 2101 lô đất; một số dự án lớn của Trung ương, của tỉnh triển khai trên địa bàn đã được bàn giao cho nhà đầu tư theo đúng tiến độ, góp phần quan trọng vào thúc đẩy đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

3-cho-o-dong.jpg

"Phiên chợ 0 đồng" ở các địa bàn thuộc thành phố Thanh Hóa phục vụ nhân dân thời điểm xảy ra dịch COVID-19

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy Thanh Hóa cho biết: Trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy và các cấp ủy đảng, sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của chính quyền và sự vào cuộc tích cực của Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể từ thành phố đến cơ sở, sự tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 tại các địa phương, đơn vị trên địa bàn thành phố đã có nhiều đổi mới, sáng tạo và đạt được kết quả quan trọng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức; tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, tinh thần trách nhiệm, tác phong, lề lối làm việc, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức phường, xã, cơ quan, đơn vị; tạo chuyển biến tích cực trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, trong thực hiện công tác quản lý, điều hành góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Góp phần đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, phẩm chất đạo đức, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố.

Nói về phương hướng, đồng chí Lê Anh Xuân cho biết: Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập Chỉ thị 05, tạo sự lan tỏa hơn nữa trong toàn xã hội phong trào học tập và làm theo Bác, hướng tới hành động đẹp vì con người, vì sự phát triển của xã hội; tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố về nhiệm vụ học tập Chỉ thị 05; tập trung đẩy mạnh tuyên truyền những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đặc biệt là tuyên truyền về gương “người tốt, việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác Hồ, các mô hình hay, cách làm mới hiệu quả, sáng tạo. Đồng thời, phê phán xử lý kỷ luật nghiêm minh đối với các tập thể, cá nhân vi phạm đạo đức lối sống, suy thoái về tư tưởng chính trị…/. 
 

Theo Báo Đảng Cộng Sản