date
Đường dây nóng:

Thành phố Thanh Hóa chú trọng công tác phát triển Đảng

Đăng lúc: 00:00:00 07/09/2022 (GMT+7)

Phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng của công tác tổ chức xây dựng Đảng, để tăng thêm sinh lực, sức chiến đấu cho Đảng, trẻ hóa đội ngũ đảng viên, bảo đảm sự kế thừa và phát triển của Đảng. Trong những năm qua, công tác phát triển đảng viên mới được cấp ủy từ thành phố đến cơ sở luôn quan tâm chỉ đạo, kết quả về số lượng, chất lượng kết nạp đảng viên hằng năm đều tăng, góp phần nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên.

 z3704209055535_acec761790abf5f696819fc33e2a8895.jpg
Bí thư chi bộ trường THPT lý thường kiệt trao quyết định kết nạp đảng cho đảng viên mới

Tính đến tháng 7 năm 2022, Đảng bộ Thành phố Thanh Hóa, có tổng số 110 tổ chức cơ sở đảng, trong đó (có 34 đảng bộ phường, xã và 76 các đảng bộ, chi bộ thuộc), với gần 24.000 đảng viên, tổng số chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở 689 chi bộ (trong đó có 311 chi bộ phố, thôn). Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Thành phố kết nạp 2060 đảng viên, đạt 103%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đại hội đề ra.

Thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ Thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Kế hoạch số 45-KH/TU, ngày 25/5/2021 về công tác phát triển đảng viên giai đoạn 2021-2025, để tiếp tục đẩy mạnh, công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên bổ sung vào Đảng lực lượng đảng viên trẻ, có đầy đủ tiêu chuẩn về chính trị, đạo đức, trình độ, năng lực, góp phần nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên, thực hiện mục tiêu kết nạp từ 1.200 đảng viên mới trở lên, theo Nghị quyết đại hội Đảng bộ Thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy phân công cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chỉ tiêu kết nạp đảng của đơn vị được phân công phụ trách; lấy kết quả kết nạp đảng viên mới của các đơn vị phụ trách làm một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại hằng năm của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố. Đồng thời, giao cho các đảng ủy, chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch, đánh giá nghiêm túc nguyên nhân khách quan, chủ quan và những khó khăn trong công tác tạo nguồn kết nạp đảng để có giải pháp, biện pháp cụ thể ngay từ đầu nhiệm kỳ, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch phát triển đảng viên đề ra hằng năm và trong cả nhiệm kỳ.

Đối với các đảng bộ trực thuộc Thành ủy xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu kết nạp Đảng đến từng chi bộ trực thuộc của đơn vị mình; gắn trách nhiệm các đồng chí đảng ủy viên phụ trách vòng 2 trong công tác phát triển đảng của từng chi bộ; lấy kết quả kết nạp đảng hằng năm của chi bộ phụ trách, làm tiêu chí đánh giá, phân loại cuối năm cho từng cấp ủy và đảng ủy viên được phân công phụ trách vòng 2 và cá nhân người đứng đầu đảng bộ, chi bộ.

Với cách làm trên năm 2021, Ban Thường vụ Thành ủy chuẩn y kết nạp 256 quần chúng ưu tú vào đảng, đạt 103% so với Nghị quyết Đảng bộ Thành phố đề ra và đạt 128% so với chỉ tiêu kết nạp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ban Thường vụ Thành ủy chuẩn y kết nạp 155 quần chúng ưu tú vào đảng, đạt 62% so với Nghị quyết Đảng bộ Thành phố và chỉ tiêu của Ban Thường vụ tỉnh giao. Điểm đặc biệt, trong 155 quần chúng ưu tú được kết nạp có 12 quần chúng là học sinh THPT, thuộc các đảng bộ, chi bộ khối trường THPT, có hạnh kiểm tốt, đạt thành tích xuất sắc trong học tập, tích cực hoạt động trong các phòng trào do nhà trường phát động, là bí thư chi đoàn, lớp trưởng, lớp phó, ban cán sự lớp. Việc kết nạp đảng là học sinh tại các trường THPT, sẽ bổ sung cho Đảng lực lượng đảng viên trẻ, có đầy đủ tiêu chuẩn về chính trị, đạo đức, trình độ, năng lực, góp phần nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên, bổ sung nguồn cán bộ cho các cơ quan, đơn vị, địa phương, giữ chân được “chất xám”, tăng cường lực lượng trẻ cho tổ chức đảng cơ sở.

Để đẩy mạnh nguồn đảng viên trong các trường THPT, các Đảng bộ, chi bộ nhà trường gắn công tác phát triển đảng với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; củng cố, xây dựng tổ chức đảng và các tổ chức đoàn thể, đồng thời, xây dựng chỉ tiêu về công tác phát triển đảng trong học sinh gắn với nghị quyết của đảng bộ, chi bộ trường trung học phổ thông. Bên cạnh đó, các Trường THPT, ngay từ khi tiếp nhận học sinh khối 10, chi bộ, ban giám hiệu giao nhiệm vụ cho giáo viên chủ nhiệm, đoàn trường rà soát, lập danh sách những học sinh học giỏi, có quá trình phấn đấu trong sinh hoạt đội ở trường trung học cơ sở, từ đó tập trung định hướng, bồi dưỡng cho các em tiếp tục phấn đấu, học tập và rèn luyện, thể hiện năng lực của mình trong sinh hoạt đoàn và phong trào thanh niên tại trường.

Ngoài ra, Thành đoàn thành phố và Ban chấp hành đoàn trường xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động, phong trào cách mạng phù hợp để hỗ trợ, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú, từ đó giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác phát triển đảng trong đối tượng học sinh, giúp tăng chất lượng và số lượng đảng viên được kết nạp từ học sinh.

 

Lê Thảo