date
Đường dây nóng:

Nâng cao công tác xây dựng Đảng trên địa bàn thành phố Thanh Hoá

Đăng lúc: 00:00:00 20/11/2021 (GMT+7)

Trong khâu đột phá Đại hội Đảng bộ thành phố Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2020-2025, đó là đột phá “về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong giai đoạn mới”. Chính vì vậy, để công tác xây dựng Đảng được triển khai thuận lợi ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Thành ủy đã tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng.

 nnn.jpg
Toàn cảnh lớp
bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng

Sau Đại hội, thành phố bầu được 502 thư Đảng ủy và cấp ủy viên cơ sở của 34 phường, xã, ngoài nhân sự tái cử, có những nhân sự tham gia cấp ủy lần đầu, đa phần các đồng chí trong cấp ủy là kiêm nhiệm, có đồng chí chưa có cơ hội trực tiếp tham gia giải quyết công việc liên quan đến công tác đảng, chưa có nhiều kinh nghiệm trong công tác này. Do đó, việc bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho các đồng chí  thư Đảng bộ, các đồng chí ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên UBKT Đảng ủy là rất cần thiết. Qua đó, các đồng chí xác định rõ hơn, nắm vững hơn về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng và vị trí, vai trò của mỗi thành viên được phân công phụ trách cũng như những nội dung cơ bản về phương thức lãnh đạo và công tác xây dựng đảng của Đảng bộ cơ sở; một số vấn đề cơ bản, cấp thiết trong công tác Đảng hiện nay. Trên cơ sở đó, vận dụng thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng trong giai đoạn hiện nay.

Từ đó, các đồng chí cấp ủy viên cơ sở ý thức rõ trách nhiệm của mình, cập nhật kiến thức về công tác tổ chức, cán bộ và nghiệp vụ công tác đảng viên, chức năng, nhiệm vụ và phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng; vị trí, tầm quan trọng, nội dung và phương thức tiến hành công tác tư tưởng; phòng chống “tự diễn biến” ,”tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên ở cơ sở; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật; công tác dân vận của Đảng bộ cơ sở giai đoạn hiện nay và công tác tổng hợp của văn phòng cấp ủy. Các quy định, văn bản hướng dẫn mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII để vận dụng thực hiện cho phù hợp với thực tiễn tình hình địa phương.

Trong thời gian 1 tháng, Thành ủy thành phố Thanh  Hóa đã tổ chức 4 lớp tập huấn nghiệp vụ, các học viên được cập nhật 5 chuyên đề gồm: Công tác tư tưởng, nắm bắt và định hướng dư luận xã hội, phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở chi bộ, đảng bộ phường, xã; nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng; công tác tổ chức, cán bộ và nghiệp vụ công tác đảng viên ở đảng bộ phường, xã; công tác dân vận của đảng bộ, chi bộ cơ sở; một số vấn đề về công tác của cấp ủy cơ sở. Các chuyên đề này được Thường trực Thành ủy duyệt giáo án, thẩm định bài giảng, đây là những vấn đề cơ bản nhất của công tác xây dựng Đảng tại các đảng bộ phường, xã, nội dung các chuyên đề được cập nhật, bổ sung theo các văn bản chỉ đạo mới nhất của Đảng, được liên hệ sát với thực tiễn tại các phường, xã. Ngoài ra, tham gia lớp học các học viên thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng, phương pháp, cách làm hay, hiệu quả, bổ ích từ cơ sở phục vụ công tác lãnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở.

Thông qua các buổi tập huấn nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, năng lực tổ chức hoạt động thực tiến cho các đồng chí cấp ủy viên, ủy viên Ủy ban kiểm tra đảng ủy các phường, xã qua đó hoàn thành tốt công tác xây dựng Đảng ở cơ sở, cũng như nhiệm vụ chính trị ở địa phương.


Lê Thảo