date
Đường dây nóng:

Kết nạp đảng viên mới theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Thanh Hóa lần thứ XXI

Đăng lúc: 00:00:00 19/05/2023 (GMT+7)

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Thanh Hóa lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định mục tiêu toàn thành phố kết nạp mới từ 1.200 đảng viên mới trở lên; tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt 80% trở lên.

20230518_090309.jpg
Đồng chí Bí thư Thành ủy thành phố Lê Anh Xuân và đồng chí Phạm Thị Việt Nga, Phó Chủ tịch UBND thành phố tặng hoa và sách cho đảng viên mới tại Khu văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhằm thực hiện mục tiêu trên, Đảng bộ thành phố Thanh Hóa luôn xác định xây dựng đội ngũ đảng viên nói chung và chăm lo công tác phát triển đảng viên nói riêng là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của công tác tổ chức xây dựng Đảng. Để đảm bảo tỷ lệ hàng năm và cả nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên. Trong đó, tập trung phát triển đảng viên trong khối doanh nghiệp; tạo nguồn phát triển đảng viên mới đối với lực lượng học sinh, sinh viên, trí thức trẻ. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và tạo điều kiện cho các đoàn viên, hội viên tham gia, từ đó nắm bắt tâm tư, nguyện vọng để kịp thời phát hiện những quần chúng ưu tú giới thiệu cho Đảng.

Ban Tổ chức Thành ủy phối hợp với Trung tâm Chính trị, Ban Tuyên giáo Thành ủy xây dựng kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú. Nhờ chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức thực hiện một cách chặt chẽ, hiệu quả.

Năm 2022 Đảng bộ thành phố Thanh Hóa kết nạp được 256/250 đảng viên, đạt 102% (năm 2020, thành phố xét chuẩn y kết nạp 140 đảng viên; năm 2021, Ban Thường vụ Thành ủy chuẩn y kết nạp 256 quần chúng ưu tú vào đảng, đạt 103% so với Nghị quyết Đảng bộ Thành phố đề ra và đạt 128% so với chỉ tiêu kết nạp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao).


20230505_082304.jpg
Các đồng chí lãnh đạo thành phố Thanh Hóa cùng đảng viên mới Chi bộ trường THPT Lý Thường Kiệt.

Năm 2023 thành phố đang phấn đấu kết nạp vượt chỉ tiêu tỉnh giao, tính hết quý I  thành phố đã  kết nạp 162 đảng viên. Đặc biệt trong dịp 30/4 và 19/5/ 2023 thành phố đã kết nạp được 73 đảng viên mới là học sinh khối THPT trên địa bàn. Để phấn đấu hoàn thành mục tiêu kết nạp đảng viên mới theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Thành ủy đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả, theo đó thành phố đã ban hành các văn bản chỉ đạo, giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới hàng năm và cả nhiệm kỳ cho các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, phấn đấu hàng năm kết nạp từ 300 đảng viên trở lên. Thực hiện Công văn 861-CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc giao chỉ tiêu phát triển đảng viên mới giai đoạn 2023-2025 và năm 2023. Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Kế hoạch 147 về phát triển tổ chức Đảng và đảng viên năm 2023. Giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới cho các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc, đồng thời thành lập ban chỉ đạo phát triển tổ chức đảng và đảng viên năm 2023 do đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy làm trưởng ban. Thành phố phấn đấu năm 2023 kết nạp trên 700 đảng viên, vượt chỉ tiêu tỉnh giao.

Với những giải pháp đồng bộ, quyết liệt công tác phát triển đảng trên địa bàn thành phố từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đã có sự chuyển biến tích cực. Để tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác phát triển đảng trong thời gian tới, các cấp ủy đảng tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 147-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về phát triển tổ chức Đảng và đảng viên, xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.


Lê Thảo