date
Đường dây nóng:

Đảng bộ xã Hoằng Đại tổ chức sinh hoạt chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh

Đăng lúc: 00:00:00 20/05/2023 (GMT+7)

Tối ngày 19/05/2023, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy xã Hoằng Đại, 10/10 chi bộ trực thuộc trên địa bàn xã tổ chức sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo chủ đề “Tháng 5 mừng sinh nhật Bác”.

z4361645760983_c586161b6ee112966ec80311fb462aab.jpg
Buổi sinh hoạt chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ của chi bộ thôn Đồng Tiến.

Tại các buổi sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng và phong cách Hồ Chí Minh”, các cán bộ, đảng viên đã được nghe truyền đạt các nội dung liên quan đến kế hoạch tổ chức thực hiện kết luận số 01 ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016  của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023; chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về  phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người trong sự nghiệp cách mạng góp phần xây dựng tỉnh Thanh Hóa giàu đẹp, văn minh.

Sau học tập, các chi bộ xây dựng kế hoạch và đề ra các giải pháp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các việc làm cụ thể về phát huy truyền thống quê hương cội nguồn cách mạng, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng quê hương phát triển bền vững gắn với nhiệm vụ được giao trong năm 2023, tập trung xác định thực hiện các giải pháp đột phá, nội dung trọng tâm, xây dựng địa phương, cơ quan, đơn vị phát triển. Cán bộ, đảng viên chọn nội dung cụ thể gắn với Chuyên đề năm 2023, đề ra phương hướng phấn đấu, đăng ký thực hiện.

Sinh hoạt chuyên đề đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng ý nghĩa, thiết thực giúp mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức, tiếp thu sâu sắc những bài học quý giá về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ đó, khơi dậy trong mỗi người lòng tự hào, ý thức trách nhiệm; tích cực, tự giác học tập, tu dưỡng, rèn luyện, cố gắng vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

 

Kim Dung