date
Đường dây nóng:

Đảng bộ thành phố Thanh Hóa tăng cường công tác phát triển đảng viên

Đăng lúc: 00:00:00 06/01/2022 (GMT+7)

Xác định việc phát triển đảng viên (ĐV) là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, thời gian qua, các cấp ủy Đảng ở thành phố Thanh Hóa luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát hiện, tạo nguồn, bồi dưỡng và giúp đỡ những quần chúng ưu tú có nguyện vọng phấn đấu trở thành ĐV.


20211119_152647.jpg

Lễ kết  nạp Đảng viên mới tại Chi bộ Trung tâm Văn hóa thông tin Thể thao và Du lịch thành phố Thanh Hoá

Hằng năm, Ban Thường vụ Thành ủy thành phố xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu phát triển đảng viên cho các tổ chức cơ sở đảng, trên cơ sở đó, các đơn vị xây dựng kế hoạch tạo nguồn kết nạp ĐV đảm bảo có hiệu quả cả về chất lượng và số lượng. Ban Tổ chức Thành ủy phối hợp với Trung tâm Chính trị, Ban Tuyên giáo Thành ủy xây dựng kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú. Nhờ vậy, công tác phát triển ĐV của thành phố đã đạt được kết quả tích cực.

Năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid -19, nhưng thành phố vẫn có 36/39 chỉ tiêu phát triển kinh tế hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch, trong đó chỉ tiêu phát triển đảng viên, toàn thành phố đã kết nạp được 256 đảng viên mới, đạt 128% chỉ tiêu của tỉnh giao. Các Chi bộ đã duy trì tốt việc tổ chức sinh hoạt định kỳ, các đợt sinh hoạt theo chuyên đề, góp phần xây dựng đội ngũ đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng. Có được kết quả này, là do các tổ chức cơ sở (TCCS) đảng đã quán triệt và triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương của Trung ương, của tỉnh, thành phố về công tác phát triển đảng viên. Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Chỉ thị số 05 ngày 29/9/2011 về việc nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên. Đồng thời, chỉ đạo các Đảng bộ, Chi bộ chủ động tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong đội ngũ thanh niên, đoàn viên, hội viên, giáo viên, học sinh về tiêu chuẩn, điều kiện, hướng phấn đấu trở thành người đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Khắc phục tình trạng có “nguồn” nhưng không kết nạp được đảng viên, chú trọng chất lượng, đảm bảo số lượng theo Nghị quyết đại hội Đảng bộ, Chi bộ đề ra. Bên cạnh đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục để đông đảo quần chúng nhận thức đúng về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên để có thái độ, động cơ đúng đắn phấn đấu vào Đảng, Thành ủy cũng tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở trong công tác tạo nguồn và kết nạp đảng viên bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình.

Đảng bộ Công ty Cổ phần Dạ Lan là 1 trong 76 Đảng  bộ, Chi bộ khối doanh nghiệp, hành chính, sự nghiệp … luôn hoàn thành tốt chỉ tiêu được giao về công tác phát triển ĐV hàng năm. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Liên, Bí thư Đảng ủy Công ty, chia sẻ: Trong những năm qua, Đảng bộ Công ty Cổ phần Dạ Lan luôn coi công tác phát triển Đảng là 1 trong những nhiệm vụ trọng tâm và then chốt, qua 21 năm thành lập và phát triển Đảng bộ Công ty Cổ phần Dạ Lan có 5 chi bộ trực thuộc với 52 đảng viên, trong đó đảng viên giữ vị trí chủ chốt là 38 đảng viên chiếm 73%. Để thực hiện kế hoạch, ngay từ đầu năm, Đảng  ủy Công ty đã tập trung chỉ đạo các Chi bộ trược thuộc quan tâm phát hiện, tạo nguồn, tổ chức nhiều phong trào của các đoàn thể nhằm tạo môi trường để quần chúng, người lao động tham gia. Qua đó, xác định được các cá nhân tích cực, ưu tú, từ đó phân công người kèm cặp, hướng dẫn theo phương châm “mưa dầm thấm lâu, một kèm một”. Trong tháng 11/2021 Đảng bộ Công ty Cổ phần Dạ Lan có 5 quần chúng ưu tú tham gia lớp cảm tình đảng, cả 5 cá nhân đạt kết quả tốt.

Nhằm tiếp tục tăng cường củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, Đảng bộ thành phố đã tập trung lãnh đạo 110 Đảng  bộ, Chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch, tạo nguồn kết nạp ĐV. Đồng thời, chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền; công tác phát triển nguồn phát triển ĐV từ những hạt nhân quần chúng, đoàn viên, hội viên ưu tú. Các cấp ủy, chi bộ, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tập trung nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tình cảm của đoàn viên, hội viên và quần chúng Nhân dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua, qua đó kịp thời phát hiện những quần chúng, đoàn viên, hội viên ưu tú, tạo điều kiện để họ phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng. Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng công tác phát triển ĐV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025, đề ra nhiệm vụ trọng tâm đó là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và ban hành kế hoạch chuyên đề để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên mới giai đoạn 2021-2025 và giao chỉ tiêu cụ thể cho từng Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ thành phố giai đoạn 2021-2025 và năm 2022. Đồng thời, chỉ đạo cấp ủy đảng các cấp cần quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã được Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định, trong đó, đặc biệt coi trọng việc xây dựng kế hoạch, giải pháp tạo nguồn, phát triển đảng viên cụ thể, sát với tình hình của từng địa phương, đơn vị.

Toàn thành phố phấn đấu kết nạp mới 1.200 đảng viên trở lên trong cả nhiệm kỳ, riêng năm 2022 phấn đấu kết nạp 250 đảng viên trở lên. Cùng với đó, thường xuyên kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các TCCS đảng trong công tác tạo nguồn và kết nạp đảng viên bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, nguyên tắc, quy trình, coi trọng cả lượng và chất, có cơ cấu hợp lý, cũng như quan tâm công tác phân công các tổ chức đảng, đoàn thể, đảng viên trong việc bồi dưỡng, giao nhiệm vụ cho đảng viên mới.

Lê Thảo