date
Đường dây nóng:

Thanh Hoá lần đầu tiên tổ chức phiên giải trình về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất

Đăng lúc: 00:00:00 30/05/2022 (GMT+7)

Sáng 30/5/2022, Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức Phiên giải trình bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến từ điểm cầu Tỉnh ủy đến các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh về tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh (từ ngày 1-1-2019 đến ngày 31-12-2021)

 IMG_2894.jpg
Toàn cảnh phiên giải trình từ điểm cầu HĐND tỉnh Thanh Hóa

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quang Hải chủ trì phiên giải trình. Dự phiên giải trình có đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy là Trưởng các Ban của HĐND tỉnh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố. Tại điểm cầu thành phố đồng chí Lê Anh Xuân – UV BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì hội nghị.

IMG_2895.jpg
Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quang Hải chủ trì phiên giải trình

Phát biểu khai mạc phiên giải trình, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nêu rõ: Đây là lần đầu tiên Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên giải trình về tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh và được tiến hành trực tiếp tại điểm cầu của tỉnh, kết nối trực tuyến với 27 điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Xác định rõ quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả, tiết kiệm là nhiệm vụ quan trọng, là yếu tố quyết định sự phát triển một cách bền vững. Do đó trong những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, quy định liên quan đến công tác quản lý đất đai và việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh. Trong đó có Quy định về hạn mức giao đất ở; diện tích tối thiểu được tách thửa đất đối với đất ở; hạn mức công nhận đất ở và hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân; quy định về ủy quyền cấp Giấy chứng nhận; bộ thủ tục hành chính về đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai,... Công tác cải cách thủ tục hành chính, trọng tâm là công khai, minh bạch, đơn giản hóa về thành phần hồ sơ, cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp được quan tâm chỉ đạo... Nhiều nội dung liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đã được tập trung giải quyết, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích cho người sử dụng đất, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về đất đai, thúc đẩy kinh tế phát triển. Để phiên giải trình đạt kết quả tốt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các vị đại biểu nghiên cứu kỹ các báo cáo, từ thực tiễn công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở địa phương, đơn vị mình, tích cực tham gia phát biểu ý kiến có chất lượng, sâu sắc, sát với yêu cầu thực tiễn, tập trung phân tích, làm rõ những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong việc tổ chức thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh. Qua đó, kiến nghị, đề xuất các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khắc phục những hạn chế, tồn tại; xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc tổ chức thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh chưa đạt yêu cầu.

IMG_2897.jpg
Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường – Phạm Tiến Dũng trả lời các câu hỏi của đại biểu tại phiên giải trình

Tại phiên giải trình, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Phạm Tiến Dũng đã báo cáo về tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất ở trên địa bàn tỉnh. Theo đó, trong những năm qua Sở Tài nguyên và Môi trường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai nhiều giải pháp, tham mưu kịp thời cho UBND tỉnh ban hành 22 văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản chỉ đạo, điều hành đối với việc cấp giấy chứng nhận; đồng thời ban hành nhiều văn bản đôn đốc, chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, thanh tra, kiểm tra, giám sát để tháo kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong công tác cấp giấy chứng nhận. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cấp cấp giấy chứng nhận còn những tồn tại, hạn chế như sau: Số lượng hồ sơ cần cấp giấy chứng nhận lần đầu còn tồn đọng nhiều nhưng chưa được giải quyết. Trong đó, còn 7.969/22.143 trường hợp có giấy tờ về quyển sử dụng đất và không vi phạm pháp luật đất đai (711 hồ sơ đã đề nghị nhưng chưa cấp giấy chứng nhận); còn 19.239/28.637 trường hợp không có giấy tờ về quyền sử dụng đất và không vi phạm pháp luật đất đai (1.345 hồ sơ đã đề nghị nhưng chưa cấp giấy chứng nhận); còn 3.189/4.163 trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật đất đai trước ngày 1-7-2014; còn 10.656/12.830 trường hợp giao đất không đúng thẩm quyền.

Báo cáo cũng đã chỉ ra các nguyên nhân dẫn đến những tồn tại, hạn chế đó là: Hệ thống văn bản pháp luật đất đai nhiều, thường xuyên sửa đổi, bổ sung, thay đổi về chính sách chưa phù hợp với thực tế địa phương nên khó khăn khi áp dụng. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện còn bị hạn chế. Ý thức chấp hành pháp luật đất đai của người dân chưa cao, một số trường hợp cố tình vi phạm như. Một số địa phương còn buông lỏng, thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn, để xảy ra vi phạm trong thời gian dài không được phát hiện xử lý kịp thời; chưa quyết liệt trong chỉ đạo trong thực hiện rà soát, thanh tra, kiểm tra, kết luận đối với các trường hợp sai phạm để có phương án, kế hoạch, lộ trình chỉ đạo xử ly đối với trường hợp cấp giấy chứng nhận lần đầu còn tồn đọng chưa được giải quyết…

IMG_2892.jpg
Các đại biểu tham dự phiên giải trình tại điểm cầu thành phố Thanh Hóa

Tại phiên giải trình, các đại biểu đã đặt câu hỏi đề nghị Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường và lãnh đạo các địa phương giải trình những vấn đề thuộc thẩm quyền như: Nguyên nhân của việc xác định nguồn gốc sử dụng đất còn những tồn tại, hạn chế; nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp để cấp giấy chứng nhận cho các trường hợp có giấy tờ về quyền sử dụng đất và không vi phạm pháp luật đất đai nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận; nguyên nhân sai sót trong quá trình lập mặt bằng quy hoạch; nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp để cấp giấy chứng nhận cho các trường hợp không có giấy tờ về quyền sử dụng đất và không vi phạm pháp luật đất đai chưa được cấp giấy chứng nhận. Các đại biểu cũng đặt câu hỏi đề nghị Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp để cấp giấy chứng nhận cho các hộ dân đang sử dụng đất ở có nguồn gốc từ đất nông, lâm trường. Thực trạng, nguyên nhân và giải pháp nhiều trường hợp cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhưng không có sơ đồ thửa đất, diện tích ghi trên giấy chứng nhận không đúng với thực tế; giải pháp khắc phục tình trạng độc quyền về đo đạc dẫn đến việc đo đạc chậm; thực trạng, nguyên nhân và giải pháp về công tác phối hợp trong việc xác định hoàn thành nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất tại một số địa phương còn chậm, ảnh hưởng đến thời gian cấp giấy chứng nhận cho người dân...

Phát biểu tại phiên giải trình, Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường và lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương đã tiếp thu, làm rõ các vấn đề đại biểu quan tâm. Trong đó làm rõ những vấn đề còn hạn chế, vướng mắc và đưa ra các giải pháp, lộ trình khắc phục; nhiều đồng chí đã nhận trách nhiệm và cam kết tiến độ cụ thể để hoàn thành.

Tại phiên giải trình, thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan nghiêm túc tiếp thu và có các giải pháp hết sức khẩn trương, đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả; tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, xác định rõ lộ trình, phân công rõ trách nhiệm để khắc phục các tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra tại phiên giải trình.

IMG_2898.jpg

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận buổi giải trình

Phát biểu kết luận phiên giải trình, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nêu rõ: Sau 1/2 ngày làm việc, với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, phiên họp giải trình về tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh - phiên giải trình đầu tiên của Thường trực HĐND tỉnh khóa XVIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Thu Hà