date
Đường dây nóng:

Nỗ lực giải ngân vốn đầu tư công năm 2023

Đăng lúc: 00:00:00 08/03/2023 (GMT+7)

Sáng ngày 8/3/2023, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến toàn tỉnh về tình hình hình giải ngân vốn đầu tư công năn 2023 và thực hiênh 3 chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, PBT Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tinht chủ trì hội nghị.

Đồng chí Trịnh Huy Triều, Tỉnh ủy viên, PBT Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì tại điểm cầu thành phố Thanh Hóa. Tham dự hội nghị có Trưởng các phòng, ban, đơn vị liên quan.

20230308_075954.jpg
Toàn cảnh hội nghị trực tuyến toàn tỉnh.

Theo báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước 2 tháng đầu năm 2023, các nhiệm vụ chủ yếu để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công trong thời gian tới, tổng kế hoachh vốn đầu tư công năm 2023 của tỉnh Thanh Hóa được Thủ tướng Chính phủ quyết định là hơn 12.500 tỷ, số vốn đã được HĐND tỉnh, UBND tỉnh Thanh Hóa phân bổ, giao kế hoạch chi tiết trên 10.300 tỷ, bằng 82,6% kế hoạch. Số vốn chưa đủ điều kiện phân bổ, giao kế hoạch chi tiết hơn 2170 tỷ đồng, bằng 17,4% kế hoạch (gồm 3 chương trình mục tiêu quốc gia là phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, chương trình giảm nghèo bền vững và chương trình xây dựng nông thôn mới), chương trình phục hôig và phát triển kinh tế xã hội là 937 tỷ đồng. Năm 2023, có 84 chủ đầu tư được giao kế hoạch chi tiết vốn đầu tư do tỉnh quản lý, trong đó có 12 chủ đầu tư là các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, 27 chủ đầu tư là UBND huyện, 37 chủ đầu tư là UBND cấp xã và 8 chủ đầu tư là đơn vị khác. 02 tháng đầu năm 2023, có 43/84 chủ đầu tư giải ngân đạt trên mức trung bình của cả tỉnh, trong đó có 16 chủ đầu tư đã giải ngân, đạt 100% kế hoạch; 25 dự án đã giải ngân đạt 100% kế hoạch.

20230308_074729.jpg 
Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu UBND thành phố Thanh H
oá.

Những tháng còn lại của năm 2023, toàn tỉnh  phải giải ngân 11 516 tỷ đồng, đòi hỏi sự nỗ lực, cố gắng rất lớn của tất cả các cấp các ngành và chủ đầu tư. Do đó, Sở Kế hoạch và đầu tư đề nghị các đơn vị tập trung thực hiện một số nội dung sau: khẩn trương hoàn thành giao kế hoạch chi tiết năm 2023 đối với nguồn vốn, dự án chưa được phân bổ chi tiết; triển khai quyết liêth, đồng bộ và có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.

Tại hội nghị trực tuyến, các huyện Hà Trung, Nga Sơn, Ngọc Lặc, Nga Sơn, Triệu Sơn, Thọ Xuân, Quan Sơn và thành phố Sầm Sơn... đã báo báo tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 trên địa bàn, đồng thời đề xuất một số khó khăn, từ đó có giải pháp khắc phục tại các đơn vị. Các ý kiến tập trung phân tích, báo cáo, thảo luận về tình hình giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; chia sẻ bài học kinh nghiệm, giải pháp hay, cách làm tốt được đưa ra nhằm tiếp tục tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo chuyển biến cả về nhận thức và hành động; thể hiện nỗ lực, quyết tâm trong việc thực hiện mục tiêu đề ra.

Kết luận Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn nhấn mạnh: nhiệm vụ giải ngân năm 2023 là rất lớn, đề nghị các đơn vị phải kiên quyết khắc phục khó khăn, vướng mắc, tận dụng những điều kiện thuận lợi, thực hiện mọi biện pháp để đạt được kết quả cao; các chủ đầu tư cần xác định rõ nhiệm vụ, tích cực, trách nhiệm, triển khai quyết liệt, hiệu quả; toàn tỉnh nỗ lực để hoàn thành kế hoạch giải ngân năm 2023.

 

Kim Dung