date
Đường dây nóng:

Tập trung thực hiện mục tiêu không để dịch COVID-19 bùng phát trở lại

Đăng lúc: 00:00:00 25/08/2022 (GMT+7)

Triển khai kết luận của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 12497/UBND-VX gửi các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai kết luận của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 theo Thông báo số 246/TB-VPCP ngày 12-8-2022 của Văn phòng Chính phủ.

164d3200917t56851l0.jpg 
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoàn thành việc tiêm mũi 3, mũi 4 cho các đối tượng chỉ định trên 18 tuổi và mũi 2 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi trong tháng 8-2022.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 đã cơ bản được kiểm soát trên phạm vi cả nước, các hoạt động kinh tế - xã hội đang dần trở lại trạng thái bình thường mới; tuy nhiên, dự báo tình hình dịch bệnh trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp, khó lường, với sự xuất hiện của nhiều biến chủng mới, dịch có nguy cơ bùng phát trở lại tại nhiều nước và khu vực.

Trong nước, nhiều địa phương đã ghi nhận các biến thể mới có khả năng lây lan nhanh hơn. Ở tỉnh Thanh Hoá, một số địa phương có tỷ lệ bao phủ vắc xin phòng COVID-19 chưa cao ở một số nhóm đối tượng; tiến độ tiêm còn chậm và không đồng đều giữa các địa phương; cùng với đó là khả năng bảo vệ của vắc xin suy giảm theo thời gian.

Vì vậy, cần tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp khắc phục hậu quả của dịch bệnh vẫn đang tác động tới sức khỏe, tâm lý, kinh tế xã hội và đời sống người dân trong tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, các địa phương cần tập trung nắm chắc tình hình, diễn biến dịch bệnh; đánh giá nghiêm túc, thực tế, khách quan về tình hình dịch bệnh; không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, thỏa mãn với những kết quả bước đầu đạt được. Tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của tỉnh về công tác phòng, chống dịch, nhất là thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17-3-2022 của Chính phủ về Chương trình phòng, chống dịch COVID-19. Chủ động chỉ đạo triển khai các phương án phòng, chống dịch theo thẩm quyền được giao và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh, trước Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục tập trung thực hiện các mục tiêu: Không để dịch bệnh bùng phát trở lại; cơ quan, địa phương nào để dịch bệnh bùng phát trở lại phải chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh, trước Chủ tịch UBND tỉnh; hoàn thành việc tiêm mũi 3, mũi 4 cho các đối tượng chỉ định trên 18 tuổi và mũi 2 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi trong tháng 8-2022. Đảm bảo đủ thuốc, trang thiết bị, sinh phẩm, vật tư y tế cho phòng, chống dịch bệnh nói chung và phòng chống dịch COVID-19 nói riêng.

Tiếp tục khẳng định và quán triệt các quan điểm chỉ đạo: Kiên quyết, kiên trì, kiên định kiểm soát dịch bệnh có hiệu quả để góp phần thúc đẩy phục hồi nhanh và phát triển bền vững kinh tế - xã hội. Đặt tính mạng, sức khỏe của người dân lên trên hết, trước hết. Phòng bệnh hơn chữa bệnh, phòng bệnh từ sớm, từ xa, từ cơ sở. Tiêm chủng vắc xin phòng ngừa dịch bệnh là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi người dân; tổ chức rà soát, tuyên truyền, vận động người dân tích cực tiêm vắc xin và phòng, chống dịch bệnh.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thanh Hóa, đại diện các cơ quan báo chí Trung ương trên địa bàn và hệ thống thông tin cơ sở tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức, nhận thức của người dân và các cấp, các ngành trong phòng, chống dịch. Chú trọng truyền thông những thành tựu, kết quả phòng, chống dịch đã đạt được; đồng thời biểu dương, lan tỏa các điển hình người tốt việc tốt, những tấm gương hy sinh, cống hiến vì tính mạng, sức khỏe người dân, nêu cao tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, vượt qua khó khăn, thách thức theo tinh thần “lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”.

Đẩy mạnh hơn nữa việc tiêm vắc xin, coi vắc xin là biện pháp chiến lược quan trọng nhất, quyết định trong phòng, chống dịch COVID-19. Sở Y tế chủ động đề xuất, báo cáo Bộ Y tế bảo đảm phân bổ kịp thời, đủ số lượng vắc xin; tăng cường đôn đốc, hỗ trợ, hướng dẫn và thúc đẩy việc tổ chức tiêm vắc xin tại các địa phương. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo về việc tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại địa phương, bảo đảm tiến độ tiêm chủng theo chỉ đạo của Trung ương, của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh và UBND tỉnh.

Sở Y tế, căn cứ các quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Y tế, chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh và các đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai các biện pháp giải quyết tình trạng thiếu thuốc, vật tư, trang thiết bị, nhân lực y tế; kịp thời báo cáo, tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo triển khai các giải pháp bảo đảm thuốc, vật tư, trang thiết bị, nhân lực y tế trên địa bàn.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tiếp tục đẩy mạnh tiến độ triển khai các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng do dịch COVID-19, nhất là chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đã được phê duyệt tại Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28-3-2022 của Thủ tướng Chính phủ .

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị có liên quan kịp thời tham mưu, đề xuất, bảo đảm đủ kinh phí, hậu cần phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh; bảo đảm đúng quy định, công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí. Chủ động rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định để bảo đảm công khai, minh bạch, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong phòng, chống dịch.

Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh và các tổ chức thành viên tiếp tục chỉ đạo triển khai vận động các nguồn lực cho phòng, chống dịch theo chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; triển khai hiệu quả công tác dân vận, nắm chắc tình hình cơ sở; tập trung tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, động viên, biểu dương người tốt, việc tốt; phối hợp với các cấp chính quyền chủ động, tích cực vận động người dân tham gia các hoạt động phòng, chống dịch theo khuyến cáo, hướng dẫn của ngành Y tế.

Yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, thể hiện trách nhiệm, thống nhất về nhận thức và hành động trong phòng, chống dịch bệnh; quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, hành động quyết liệt hơn, xác định trọng tâm, trọng điểm trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao. Rà soát các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện phòng, chống dịch bệnh; báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định đối với các vấn đề vượt thẩm quyền để kịp thời giải quyết.
 

Theo Báo Thanh Hóa