date
Đường dây nóng:

Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho đối tượng thuộc hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh quý IV năm 2022

Đăng lúc: 00:00:00 19/10/2022 (GMT+7)

Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XVIII đã thông qua Nghị quyết số 304/2022/NQ-HĐND ngày 27/8/2022 quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho đối tượng thuộc hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh quý IV năm 2022; Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/9/2022.

IMG-5823.jpg

Theo đó, đối tượng hỗ trợ là người thuộc hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh chưa tham gia bảo hiểm y tế trong năm 2022 hiện đang được hưởng chính sách hỗ trợ 70% kinh phí tham gia bảo hiểm y tế từ nguồn ngân sách Trung ương.

Mức hỗ trợ: Ngân sách tỉnh hỗ trợ thêm 20% mức kinh phí tham gia bảo hiểm y tế (ngoài mức hỗ trợ 70% từ ngân sách Trung ương). Nguồn kinh phí từ nguồn ngân sách tỉnh và các nguồn vốn họp pháp khác theo quy định.

Thời gian thực hiện từ ngày 01 tháng 10 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022.

*Xem chi tiết văn bản tại đây:
34904-9565D6AE11A86E87CFF79017F5B9A16E-738.pdf

 

Thu Hiền